Tiền ảo: 5161
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 291.927.731.868 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 85.175.400.345 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,51%
XRP 4,51%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
NT$17,15 1,9%
0,00005083 BTC -0,27%
463 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
NT$1.062.517.718
KL giao dịch trong 24 giờ
NT$62.053.649
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
NT$15,44 / NT$17,37
Nguồn cung khả dụng
61.971.250 / 100.000.000
TOMO
TWD
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - New Taiwan Dollar Biểu đồ (TOMO/TWD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang TWD cho ngày hôm nay là NT$17,15. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là NT$62.053.649

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,63%
1,9%
-24%
-7,6%
4,2%
50%

We're indexing our data. Come back later!