Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 219.267.667.856 $ -1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 50.154.330.648 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,46%
XRP 5,72%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
XAG0,01791323 1,4%
0,00003913 BTC 3,3%
637 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
XAG1.164.721
KL giao dịch trong 24 giờ
XAG38.511
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XAG0,01746786 / XAG0,01841755
Circulating Supply
65.015.250 / 100.000.000
TOMO
XAG
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - Silver - Troy Ounce Biểu đồ (TOMO/XAG)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang XAG cho ngày hôm nay là XAG0,01791323. Nó có nguồn cung lưu hành là 70 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XAG38.511

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,65%
1,4%
-7,2%
-11%
-14%
-34%

We're indexing our data. Come back later!