Tiền ảo: 5936
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.903.699.463 $ 3,421%
Lưu lượng 24 giờ: 48.553.911.087 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,47%
XRP 5,66%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
XDR0,226246 1,366%
0,00003787 BTC -2,488%
634 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
XDR14.695.859
KL giao dịch trong 24 giờ
XDR371.275
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XDR0,221526 / XDR0,228293
Circulating Supply
64.995.000 / 100.000.000
TOMO
XDR
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (TOMO/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang XDR cho ngày hôm nay là XDR0,226246. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XDR371.275

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,2502%
1,366%
-6,328%
-1,444%
-24,68%
-35,46%

We're indexing our data. Come back later!