Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.808.580.932 $ 0,52%
Lưu lượng 24 giờ: 45.148.560.692 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,56%
XRP 5,75%
tomochain  (TOMO)
TomoChain (TOMO)
XRP1,09994377 3,9%
0,00003983 BTC 3,2%
630 người thích điều này
Stake With Us
Giá trị vốn hóa thị trường
XRP71.475.006,41472735
KL giao dịch trong 24 giờ
XRP5.101.354,32025562
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XRP1,04862784 / XRP1,16385746
Circulating Supply
64.980.600 / 100.000.000
TOMO
XRP
TOMO
TOMO Reward
[Beta] Voting Reward Calculator: Calculation based on yearly estimates assuming 150 Masternodes, 12.5 million token voting, a total of 20 million token locked. Click here for details.

TomoChain - XRP Biểu đồ (TOMO/XRP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ TomoChain sang XRP cho ngày hôm nay là XRP1,09994377. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XRP5.101.354,32025562

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1,1%
3,9%
-8,8%
-0,79%
-23%
-37%

We're indexing our data. Come back later!