🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
topbtc token  (TOPB)
TOPBTC Token (TOPB)
$0,02479492 8.0%
0,00000076 BTC 2.1%
0,00001990 ETH 0.2%
76 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$691.841
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.594.574
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02258448 / $0,02521749
Cung lưu thông
27.954.397 / 187.116.119
TOPB
USD

TOPBTC Token ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-23 556,527 ETH 2.136 ETH 0,00001990 ETH N/A
2021-01-22 555,981 ETH 2.040 ETH 0,00001993 ETH 0,00001990 ETH
2021-01-21 554,469 ETH 1.507 ETH 0,00001983 ETH 0,00001993 ETH
2021-01-20 552,872 ETH 2.028 ETH 0,00001979 ETH 0,00001983 ETH
2021-01-19 556,296 ETH 2.234 ETH 0,00001993 ETH 0,00001979 ETH
2021-01-18 555,403 ETH 1.998 ETH 0,00001992 ETH 0,00001993 ETH
2021-01-17 555,485 ETH 2.015 ETH 0,00001985 ETH 0,00001992 ETH
2021-01-16 554,758 ETH 2.010 ETH 0,00001985 ETH 0,00001985 ETH
2021-01-15 555,087 ETH 1.897 ETH 0,00001988 ETH 0,00001985 ETH
2021-01-14 556,538 ETH 1.892 ETH 0,00001986 ETH 0,00001988 ETH
2021-01-13 556,624 ETH 1.552 ETH 0,00001992 ETH 0,00001986 ETH
2021-01-12 554,953 ETH 1.873 ETH 0,00001985 ETH 0,00001992 ETH
2021-01-11 554,917 ETH 1.960 ETH 0,00002017 ETH 0,00001985 ETH
2021-01-10 557,259 ETH 2.185 ETH 0,00001997 ETH 0,00002017 ETH
2021-01-09 554,429 ETH 2.783 ETH 0,00001996 ETH 0,00001997 ETH
2021-01-08 556,982 ETH 2.683 ETH 0,00001986 ETH 0,00001996 ETH
2021-01-07 557,455 ETH 2.751 ETH 0,00001989 ETH 0,00001986 ETH
2021-01-06 560,649 ETH 2.944 ETH 0,00002001 ETH 0,00001989 ETH
2021-01-05 558,275 ETH 2.849 ETH 0,00002007 ETH 0,00002001 ETH
2021-01-04 569,759 ETH 2.851 ETH 0,00002015 ETH 0,00002007 ETH
2021-01-03 552,260 ETH 2.923 ETH 0,00001974 ETH 0,00002015 ETH
2021-01-02 552,093 ETH 2.923 ETH 0,00001972 ETH 0,00001974 ETH
2021-01-01 551,873 ETH 2.886 ETH 0,00001973 ETH 0,00001972 ETH
2020-12-31 552,879 ETH 2.950 ETH 0,00001978 ETH 0,00001973 ETH
2020-12-30 553,121 ETH 2.843 ETH 0,00001974 ETH 0,00001978 ETH
2020-12-29 554,344 ETH 2.891 ETH 0,00001979 ETH 0,00001974 ETH
2020-12-28 556,459 ETH 3.219 ETH 0,00001983 ETH 0,00001979 ETH
2020-12-27 556,749 ETH 3.267 ETH 0,00001994 ETH 0,00001983 ETH
2020-12-26 556,650 ETH 3.143 ETH 0,00001994 ETH 0,00001994 ETH
2020-12-25 555,921 ETH 3.227 ETH 0,00001998 ETH 0,00001994 ETH
2020-12-24 557,494 ETH 3.159 ETH 0,00001993 ETH 0,00001998 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android