ticoex token (formerly topinvestmentcoin)  (TICO)
TICOEX Token (Formerly TopInvestmentCoin) (TICO)
$0,00290276 -0.3%
0,00000852 ETH -0.3%
27 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3,14
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00289773 / $0,00291431
Cung lưu thông
? / 101.101.101
TICO
USD

TICOEX Token (Formerly TopInvestmentCoin) XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-22 0,00000000 XAU 0,00099262 XAU 0,00000156 XAU N/A
2020-09-21 0,00000000 XAU 0,00080214 XAU 0,00000166 XAU 0,00000156 XAU
2020-09-20 0,00000000 XAU 0,00080878 XAU 0,00000168 XAU 0,00000166 XAU
2020-09-19 0,00000000 XAU 0,00080878 XAU 0,00000168 XAU 0,00000168 XAU
2020-09-17 0,00000000 XAU 0,00051663 XAU 0,00000159 XAU 0,00000168 XAU
2020-09-16 0,00000000 XAU 0,00051663 XAU 0,00000159 XAU 0,00000159 XAU
2020-09-14 0,00000000 XAU 0,00051318 XAU 0,00000157 XAU 0,00000159 XAU
2020-09-13 0,00000000 XAU 0,00051318 XAU 0,00000157 XAU 0,00000157 XAU
2020-09-11 0,00000000 XAU 0,00079223 XAU 0,00000160 XAU 0,00000157 XAU
2020-09-10 0,00000000 XAU 0,00079223 XAU 0,00000160 XAU 0,00000160 XAU
2020-09-09 0,00000000 XAU 0,00049575 XAU 0,00000148 XAU 0,00000160 XAU
2020-09-08 0,00000000 XAU 0,00025454 XAU 0,00000151 XAU 0,00000148 XAU
2020-09-07 0,00000000 XAU 0,00025454 XAU 0,00000151 XAU 0,00000151 XAU
2020-09-05 0,00000000 XAU 0,00058025 XAU 0,00000172 XAU 0,00000151 XAU
2020-09-04 0,00000000 XAU 0,00058025 XAU 0,00000172 XAU 0,00000172 XAU
2020-09-01 0,00000000 XAU 0,00156818 XAU 0,00000186 XAU 0,00000172 XAU
2020-08-31 0,00000000 XAU 0,00156818 XAU 0,00000186 XAU 0,00000186 XAU
2020-08-28 0,00000000 XAU 0,00087427 XAU 0,00000167 XAU 0,00000186 XAU
2020-08-27 0,00000000 XAU 0,00087427 XAU 0,00000167 XAU 0,00000167 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android