Tiền ảo: 5935
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.192.217.215 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 49.001.232.317 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,51%
XRP 5,71%
tripterium t50  (T50)
Tripterium T50 (T50)
2 người thích điều này

Tripterium T50 (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng