Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.055.732.208 $ 0,58%
Lưu lượng 24 giờ: 68.864.091.137 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,98%
XRP 6,49%
tripterium t50  (T50)
Tripterium T50 (T50)
1 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 1.000.000.000
T50
USD

Sàn giao dịch Tripterium T50

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A