Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 338.024.709.180 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 67.986.217.658 $
Ưu thế:
BTC 60,1%
ETH 9,78%
XRP 5,83%
tripterium t50  (T50)
Tripterium T50 (T50)
1 people like this

Tripterium T50 - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (T50/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Tripterium T50 sang XDR cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y