👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
trittium  (TRTT)
Trittium (TRTT)
$0,00251266 5.0%
0,00000026 BTC 4.6%
75 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$325.039
KL giao dịch trong 24 giờ
$94,93
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00217928 / $0,00251485
Cung lưu thông
129.247.751 / 200.000.000
TRTT
USD

Trittium (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,00013022 XAG N/A
2020-02-21 0,00014879 XAG 0,00013022 XAG
2020-02-20 0,00013322 XAG 0,00014879 XAG
2020-02-19 0,00015775 XAG 0,00013322 XAG
2020-02-18 0,00013007 XAG 0,00015775 XAG
2020-02-17 0,00014929 XAG 0,00013007 XAG
2020-02-16 0,00015056 XAG 0,00014929 XAG
2020-02-15 0,00016359 XAG 0,00015056 XAG
2020-02-14 0,00015894 XAG 0,00016359 XAG
2020-02-13 0,00015326 XAG 0,00015894 XAG
2020-02-12 0,00015079 XAG 0,00015326 XAG
2020-02-11 0,00013886 XAG 0,00015079 XAG
2020-02-10 0,00013607 XAG 0,00013886 XAG
2020-02-09 0,00013659 XAG 0,00013607 XAG
2020-02-08 0,00013845 XAG 0,00013659 XAG
2020-02-07 0,00013141 XAG 0,00013845 XAG
2020-02-06 0,00013768 XAG 0,00013141 XAG
2020-02-05 0,00012513 XAG 0,00013768 XAG
2020-02-04 0,00013545 XAG 0,00012513 XAG
2020-02-03 0,00013944 XAG 0,00013545 XAG
2020-02-02 0,00013497 XAG 0,00013944 XAG
2020-02-01 0,00013441 XAG 0,00013497 XAG
2020-01-31 0,00014390 XAG 0,00013441 XAG
2020-01-30 0,00033382 XAG 0,00014390 XAG
2020-01-29 0,00015994 XAG 0,00033382 XAG
2020-01-28 0,00015217 XAG 0,00015994 XAG
2020-01-27 0,00014562 XAG 0,00015217 XAG
2020-01-26 0,00013852 XAG 0,00014562 XAG
2020-01-25 0,00013749 XAG 0,00013852 XAG
2020-01-24 0,00014592 XAG 0,00013749 XAG
2020-01-23 0,00014935 XAG 0,00014592 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android