coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #2969
Giá Trollcoin (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000304198652 2.2%
0,00000001 BTC 0.0%
1.037 người thích điều này
$0,000292949083
Phạm vi 24H
$0,000305381255
Vốn hóa thị trường $187.589
KL giao dịch trong 24 giờ $2,30
Cung lưu thông 616.664.696
Tổng cung 900.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

TROLL
USD
USD

Trollcoin USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-05-17 184.919 $ 2,27 $ 0,00029933 $ N/A
2022-05-16 192.974 $ 0,203057 $ 0,00031295 $ 0,00029933 $
2022-05-15 186.185 $ 1,59 $ 0,00030195 $ 0,00031295 $
2022-05-14 180.998 $ 8,88 $ 0,00029267 $ 0,00030195 $
2022-05-13 179.574 $ 25,05 $ 0,00029117 $ 0,00029267 $
2022-05-12 38.247 $ 0,00620842 $ 0,00006203 $ 0,00029117 $
2022-05-11 194.453 $ 15,62 $ 0,00031460 $ 0,00006203 $
2022-05-10 34.743 $ 0,00626076 $ 0,00005671 $ 0,00031460 $
2022-05-09 38.376 $ 0,00699631 $ 0,00006225 $ 0,00005671 $
2022-05-08 38.376 $ 0,00699631 $ 0,00006225 $ 0,00006225 $
2022-05-07 222.326 $ 1,80 $ 0,00036020 $ 0,00006225 $
2022-05-06 222.326 $ 1,80 $ 0,00036020 $ 0,00036020 $
2022-05-04 237.994 $ 6,69 $ 0,00038611 $ 0,00036020 $
2022-05-03 237.994 $ 6,69 $ 0,00038611 $ 0,00038611 $
2022-05-02 234.728 $ 0,418761 $ 0,00038069 $ 0,00038611 $
2022-05-01 234.728 $ 0,418761 $ 0,00038069 $ 0,00038069 $
2022-04-29 244.915 $ 2,60 $ 0,00039793 $ 0,00038069 $
2022-04-28 241.382 $ 18,83 $ 0,00039127 $ 0,00039793 $
2022-04-27 235.066 $ 145,25 $ 0,00038144 $ 0,00039127 $
2022-04-26 249.389 $ 222,67 $ 0,00040470 $ 0,00038144 $
2022-04-25 249.389 $ 222,67 $ 0,00040470 $ 0,00040470 $
2022-04-24 244.207 $ 0,351203 $ 0,00039631 $ 0,00040470 $
2022-04-23 244.853 $ 0,352253 $ 0,00039749 $ 0,00039631 $
2022-04-22 248.848 $ 41,56 $ 0,00040385 $ 0,00039749 $
2022-04-21 247.198 $ 91,20 $ 0,00040119 $ 0,00040385 $
2022-04-20 257.301 $ 4,23 $ 0,00041760 $ 0,00040119 $
2022-04-19 245.114 $ 39,14 $ 0,00039765 $ 0,00041760 $
2022-04-18 245.599 $ 39,15 $ 0,00039767 $ 0,00039765 $
2022-04-17 245.599 $ 39,15 $ 0,00039767 $ 0,00039767 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp