Rank #2545
990 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000985131244 4.2%
0,00000002 BTC 0.0%
990 người thích điều này
$0,000939442945
Phạm vi 24H
$0,002067383207
Vốn hóa thị trường $603.940
KL giao dịch trong 24 giờ $151,69
Cung lưu thông 613.055.287
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-05 2.455 BCH 3,710891 BCH 0,00000400 BCH N/A
2021-12-04 2.445 BCH 4,333868 BCH 0,00000399 BCH 0,00000400 BCH
2021-12-03 1.237 BCH 0,15625368 BCH 0,00000202 BCH 0,00000399 BCH
2021-12-02 2.089 BCH 3,676965 BCH 0,00000341 BCH 0,00000202 BCH
2021-12-01 611,237 BCH 0,01382709 BCH 0,000000997195 BCH 0,00000341 BCH
2021-11-30 1.232 BCH 0,00608075 BCH 0,00000201 BCH 0,000000997195 BCH
2021-11-29 619,645 BCH 0,05762769 BCH 0,00000101 BCH 0,00000201 BCH
2021-11-28 1.637 BCH 0,37884580 BCH 0,00000267 BCH 0,00000101 BCH
2021-11-27 1.446 BCH 0,40327930 BCH 0,00000236 BCH 0,00000267 BCH
2021-11-26 1.713 BCH 0,99374788 BCH 0,00000280 BCH 0,00000236 BCH
2021-11-25 571,390 BCH 0,08805006 BCH 0,000000930903 BCH 0,00000280 BCH
2021-11-24 615,345 BCH 0,00880344 BCH 0,00000100 BCH 0,000000930903 BCH
2021-11-23 619,547 BCH 0,00028534 BCH 0,00000101 BCH 0,00000100 BCH
2021-11-22 1.077 BCH 0,04012636 BCH 0,00000176 BCH 0,00000101 BCH
2021-11-21 674,121 BCH 0,03089517 BCH 0,00000110 BCH 0,00000176 BCH
2021-11-20 1.239 BCH 0,05543314 BCH 0,00000202 BCH 0,00000110 BCH
2021-11-19 630,025 BCH 0,01494902 BCH 0,00000103 BCH 0,00000202 BCH
2021-11-18 1.246 BCH 0,02528069 BCH 0,00000203 BCH 0,00000103 BCH
2021-11-17 1.840 BCH 0,01499349 BCH 0,00000300 BCH 0,00000203 BCH
2021-11-16 1.762 BCH 0,23553149 BCH 0,00000288 BCH 0,00000300 BCH
2021-11-15 1.743 BCH 0,13762912 BCH 0,00000284 BCH 0,00000288 BCH
2021-11-14 3.047 BCH 2,083920 BCH 0,00000498 BCH 0,00000284 BCH
2021-11-13 1.177 BCH 0,59273813 BCH 0,00000192 BCH 0,00000498 BCH
2021-11-12 2.358 BCH 0,01383156 BCH 0,00000192 BCH 0,00000192 BCH
2021-11-11 1.791 BCH 0,48086172 BCH 0,00000292 BCH 0,00000192 BCH
2021-11-10 4.189 BCH 0,46301268 BCH 0,00000687 BCH 0,00000292 BCH
2021-11-09 4.806 BCH 0,18277430 BCH 0,00000786 BCH 0,00000687 BCH
2021-11-08 1.290 BCH 0,03316934 BCH 0,00000211 BCH 0,00000786 BCH
2021-11-07 1.286 BCH 0,09579484 BCH 0,00000210 BCH 0,00000211 BCH
2021-11-06 1.273 BCH 0,02206225 BCH 0,00000208 BCH 0,00000210 BCH
2021-11-05 1.262 BCH 0,14205731 BCH 0,00000206 BCH 0,00000208 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android