🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,00054112 46.1%
0,00000003 BTC 39.5%
604 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$342.272
KL giao dịch trong 24 giờ
$10,20
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00035206 / $0,00072890
Cung lưu thông
603.407.950 / 900.000.000
TROLL
USD

Trollcoin BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-24 8.962 BNB 0,11584868 BNB 0,00001471 BNB N/A
2020-11-23 9.558 BNB 0,22046982 BNB 0,00001584 BNB 0,00001471 BNB
2020-11-22 9.532 BNB 0,20118094 BNB 0,00001580 BNB 0,00001584 BNB
2020-11-21 11.078 BNB 0,13191104 BNB 0,00001836 BNB 0,00001580 BNB
2020-11-20 11.567 BNB 10,393834 BNB 0,00001917 BNB 0,00001836 BNB
2020-11-19 13.129 BNB 0,21450451 BNB 0,00002176 BNB 0,00001917 BNB
2020-11-18 11.683 BNB 0,11260063 BNB 0,00001937 BNB 0,00002176 BNB
2020-11-17 12.863 BNB 0,17335056 BNB 0,00002028 BNB 0,00001937 BNB
2020-11-16 13.524 BNB 0,64821847 BNB 0,00002249 BNB 0,00002028 BNB
2020-11-15 12.420 BNB 0,15322995 BNB 0,00002061 BNB 0,00002249 BNB
2020-11-14 13.176 BNB 0,32135247 BNB 0,00002187 BNB 0,00002061 BNB
2020-11-13 14.162 BNB 0,21927210 BNB 0,00002360 BNB 0,00002187 BNB
2020-11-12 13.483 BNB 0,12391316 BNB 0,00002250 BNB 0,00002360 BNB
2020-11-11 13.074 BNB 0,07889309 BNB 0,00002177 BNB 0,00002250 BNB
2020-11-10 13.244 BNB 0,04392636 BNB 0,00002196 BNB 0,00002177 BNB
2020-11-09 16.449 BNB 0,13233836 BNB 0,00002728 BNB 0,00002196 BNB
2020-11-08 22.610 BNB 0,81900187 BNB 0,00003750 BNB 0,00002728 BNB
2020-11-07 12.898 BNB 0,04471359 BNB 0,00002158 BNB 0,00003750 BNB
2020-11-06 16.950 BNB 0,32233973 BNB 0,00002811 BNB 0,00002158 BNB
2020-11-05 9.736 BNB 0,20938245 BNB 0,00002120 BNB 0,00002811 BNB
2020-11-04 12.357 BNB 0,32786748 BNB 0,00002459 BNB 0,00002120 BNB
2020-11-03 8.743 BNB 10,732794 BNB 0,00001450 BNB 0,00002459 BNB
2020-11-02 17.677 BNB 0,11569792 BNB 0,00002933 BNB 0,00001450 BNB
2020-11-01 17.298 BNB 0,26826059 BNB 0,00002870 BNB 0,00002933 BNB
2020-10-31 17.067 BNB 0,28149555 BNB 0,00002832 BNB 0,00002870 BNB
2020-10-30 12.852 BNB 0,35925428 BNB 0,00002132 BNB 0,00002832 BNB
2020-10-29 15.802 BNB 0,30584509 BNB 0,00002622 BNB 0,00002132 BNB
2020-10-28 15.882 BNB 0,15365892 BNB 0,00002635 BNB 0,00002622 BNB
2020-10-27 15.110 BNB 0,19475353 BNB 0,00002507 BNB 0,00002635 BNB
2020-10-26 15.496 BNB 0,10120783 BNB 0,00002585 BNB 0,00002507 BNB
2020-10-25 16.518 BNB 5,758327 BNB 0,00002717 BNB 0,00002585 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android