Rank #2512
978 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,001157802240 102.2%
0,00000002 BTC 100.0%
978 người thích điều này
$0,000568152998
Phạm vi 24H
$0,001174000785
Vốn hóa thị trường $709.655
KL giao dịch trong 24 giờ $3,50
Cung lưu thông 612.932.879
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-29 574,281 BNB 0,05349361 BNB 0,000000936606 BNB N/A
2021-11-28 1.526 BNB 0,35329563 BNB 0,00000249 BNB 0,000000936606 BNB
2021-11-27 1.380 BNB 0,38423984 BNB 0,00000225 BNB 0,00000249 BNB
2021-11-26 1.654 BNB 0,96138804 BNB 0,00000271 BNB 0,00000225 BNB
2021-11-25 592,891 BNB 0,09148511 BNB 0,000000967220 BNB 0,00000271 BNB
2021-11-24 595,144 BNB 0,00851444 BNB 0,000000971209 BNB 0,000000967220 BNB
2021-11-23 615,776 BNB 0,00028377 BNB 0,00000101 BNB 0,000000971209 BNB
2021-11-22 1.061 BNB 0,03951123 BNB 0,00000173 BNB 0,00000101 BNB
2021-11-21 652,470 BNB 0,02990286 BNB 0,00000106 BNB 0,00000173 BNB
2021-11-20 1.223 BNB 0,05479883 BNB 0,00000200 BNB 0,00000106 BNB
2021-11-19 655,081 BNB 0,01554352 BNB 0,00000107 BNB 0,00000200 BNB
2021-11-18 1.278 BNB 0,02592669 BNB 0,00000209 BNB 0,00000107 BNB
2021-11-17 1.882 BNB 0,01532704 BNB 0,00000307 BNB 0,00000209 BNB
2021-11-16 1.848 BNB 0,24718093 BNB 0,00000302 BNB 0,00000307 BNB
2021-11-15 1.807 BNB 0,14267186 BNB 0,00000295 BNB 0,00000302 BNB
2021-11-14 3.110 BNB 2,128368 BNB 0,00000508 BNB 0,00000295 BNB
2021-11-13 1.254 BNB 0,63166985 BNB 0,00000205 BNB 0,00000508 BNB
2021-11-12 2.532 BNB 0,01485677 BNB 0,00000207 BNB 0,00000205 BNB
2021-11-11 1.954 BNB 0,52447399 BNB 0,00000319 BNB 0,00000207 BNB
2021-11-10 4.752 BNB 0,52325860 BNB 0,00000776 BNB 0,00000319 BNB
2021-11-09 4.696 BNB 0,17891162 BNB 0,00000769 BNB 0,00000776 BNB
2021-11-08 1.183 BNB 0,03061349 BNB 0,00000194 BNB 0,00000769 BNB
2021-11-07 1.193 BNB 0,08876627 BNB 0,00000195 BNB 0,00000194 BNB
2021-11-06 1.257 BNB 0,02181468 BNB 0,00000206 BNB 0,00000195 BNB
2021-11-05 1.348 BNB 0,15147520 BNB 0,00000220 BNB 0,00000206 BNB
2021-11-04 722,981 BNB 13,539913 BNB 0,00000118 BNB 0,00000220 BNB
2021-11-03 2.081 BNB 0,85493287 BNB 0,00000340 BNB 0,00000118 BNB
2021-11-02 4.205 BNB 0,12230516 BNB 0,00000690 BNB 0,00000340 BNB
2021-11-01 2.154 BNB 0,04238639 BNB 0,00000351 BNB 0,00000690 BNB
2021-10-31 2.138 BNB 0,00844357 BNB 0,00000354 BNB 0,00000351 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android