Rank #2917
1.024 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000347677918 ?
Cập nhật lần cuối: 2022-01-22 19:58:06 UTC (11 giờ trước)
1.024 người thích điều này
?
Phạm vi 24H
?
Vốn hóa thị trường $213.544
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông 614.199.412
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-23 194.686 Fr. 1.584,91 Fr. 0,00031698 Fr. N/A
2022-01-22 410.063 Fr. 13,57 Fr. 0,00066670 Fr. 0,00031698 Fr.
2022-01-21 460.597 Fr. 67,60 Fr. 0,00074998 Fr. 0,00066670 Fr.
2022-01-20 470.792 Fr. 2.304,68 Fr. 0,00076720 Fr. 0,00074998 Fr.
2022-01-19 479.180 Fr. 6.008,03 Fr. 0,00077898 Fr. 0,00076720 Fr.
2022-01-18 474.329 Fr. 1.612,08 Fr. 0,00077227 Fr. 0,00077898 Fr.
2022-01-17 484.830 Fr. 859,68 Fr. 0,00079074 Fr. 0,00077227 Fr.
2022-01-16 243.153 Fr. 0,04654283 Fr. 0,00039600 Fr. 0,00079074 Fr.
2022-01-15 486.167 Fr. 381,41 Fr. 0,00078845 Fr. 0,00039600 Fr.
2022-01-14 477.149 Fr. 24,85 Fr. 0,00077830 Fr. 0,00078845 Fr.
2022-01-13 490.827 Fr. 1.237,29 Fr. 0,00080129 Fr. 0,00077830 Fr.
2022-01-12 243.159 Fr. 114,53 Fr. 0,00039530 Fr. 0,00080129 Fr.
2022-01-11 237.985 Fr. 425,52 Fr. 0,00038827 Fr. 0,00039530 Fr.
2022-01-10 236.733 Fr. 0,115690 Fr. 0,00038563 Fr. 0,00038827 Fr.
2022-01-09 235.770 Fr. 250,56 Fr. 0,00038349 Fr. 0,00038563 Fr.
2022-01-08 234.126 Fr. 0,407969 Fr. 0,00038199 Fr. 0,00038349 Fr.
2022-01-07 244.586 Fr. 1,61 Fr. 0,00039847 Fr. 0,00038199 Fr.
2022-01-06 246.275 Fr. 3.275,20 Fr. 0,00039981 Fr. 0,00039847 Fr.
2022-01-05 261.257 Fr. 303,10 Fr. 0,00042175 Fr. 0,00039981 Fr.
2022-01-04 260.167 Fr. 0,854274 Fr. 0,00042391 Fr. 0,00042175 Fr.
2022-01-03 263.052 Fr. 1,31 Fr. 0,00042936 Fr. 0,00042391 Fr.
2022-01-02 263.512 Fr. 0,431787 Fr. 0,00042940 Fr. 0,00042936 Fr.
2022-01-01 260.164 Fr. 0,550855 Fr. 0,00042373 Fr. 0,00042940 Fr.
2021-12-31 264.511 Fr. 0,564676 Fr. 0,00043105 Fr. 0,00042373 Fr.
2021-12-30 537.420 Fr. 10,23 Fr. 0,00087794 Fr. 0,00043105 Fr.
2021-12-29 544.801 Fr. 28,27 Fr. 0,00088789 Fr. 0,00087794 Fr.
2021-12-28 286.659 Fr. 897,28 Fr. 0,00046644 Fr. 0,00088789 Fr.
2021-12-27 286.701 Fr. 1.961,61 Fr. 0,00046727 Fr. 0,00046644 Fr.
2021-12-26 286.432 Fr. 392,19 Fr. 0,00046685 Fr. 0,00046727 Fr.
2021-12-25 574.312 Fr. 418,01 Fr. 0,00093610 Fr. 0,00046685 Fr.
2021-12-24 572.230 Fr. 1.871,16 Fr. 0,00093274 Fr. 0,00093610 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android