Rank #2912
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000430285314 -50.0%
0,00000001 BTC -50.0%
1.023 người thích điều này
$0,000430285314
Phạm vi 24H
$0,000868764771
Vốn hóa thị trường $264.210
KL giao dịch trong 24 giờ $0,050572666368
Cung lưu thông 614.035.140
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-16 9.497 DOT 0,00181792 DOT 0,00001547 DOT N/A
2022-01-15 19.162 DOT 15,107675 DOT 0,00003123 DOT 0,00001547 DOT
2022-01-14 20.150 DOT 1,049547 DOT 0,00003288 DOT 0,00003123 DOT
2022-01-13 19.551 DOT 49,367482 DOT 0,00003197 DOT 0,00003288 DOT
2022-01-12 10.269 DOT 4,853938 DOT 0,00001675 DOT 0,00003197 DOT
2022-01-11 10.829 DOT 19,308151 DOT 0,00001762 DOT 0,00001675 DOT
2022-01-10 10.483 DOT 0,00512315 DOT 0,00001708 DOT 0,00001762 DOT
2022-01-09 10.658 DOT 11,343602 DOT 0,00001736 DOT 0,00001708 DOT
2022-01-08 10.261 DOT 0,01779137 DOT 0,00001666 DOT 0,00001736 DOT
2022-01-07 9.864 DOT 0,06492088 DOT 0,00001607 DOT 0,00001666 DOT
2022-01-06 9.932 DOT 132,764 DOT 0,00001621 DOT 0,00001607 DOT
2022-01-05 9.676 DOT 11,356689 DOT 0,00001580 DOT 0,00001621 DOT
2022-01-04 9.408 DOT 0,03089156 DOT 0,00001533 DOT 0,00001580 DOT
2022-01-03 9.631 DOT 0,04776803 DOT 0,00001570 DOT 0,00001533 DOT
2022-01-02 10.629 DOT 0,01741609 DOT 0,00001732 DOT 0,00001570 DOT
2022-01-01 10.612 DOT 0,02249183 DOT 0,00001730 DOT 0,00001732 DOT
2021-12-31 10.522 DOT 0,02246286 DOT 0,00001715 DOT 0,00001730 DOT
2021-12-30 20.723 DOT 0,39229212 DOT 0,00003366 DOT 0,00001715 DOT
2021-12-29 20.641 DOT 1,071187 DOT 0,00003364 DOT 0,00003366 DOT
2021-12-28 10.016 DOT 31,427658 DOT 0,00001634 DOT 0,00003364 DOT
2021-12-27 9.938 DOT 67,993 DOT 0,00001620 DOT 0,00001634 DOT
2021-12-26 10.723 DOT 14,682424 DOT 0,00001748 DOT 0,00001620 DOT
2021-12-25 22.150 DOT 16,121591 DOT 0,00003610 DOT 0,00001748 DOT
2021-12-24 21.396 DOT 69,962 DOT 0,00003487 DOT 0,00003610 DOT
2021-12-23 21.651 DOT 9,349968 DOT 0,00003542 DOT 0,00003487 DOT
2021-12-22 23.724 DOT 1,892506 DOT 0,00003892 DOT 0,00003542 DOT
2021-12-21 23.830 DOT 0,03799551 DOT 0,00003869 DOT 0,00003892 DOT
2021-12-20 23.079 DOT 0,03116866 DOT 0,00003765 DOT 0,00003869 DOT
2021-12-19 22.507 DOT 0,09969686 DOT 0,00003673 DOT 0,00003765 DOT
2021-12-18 11.478 DOT 0,01892901 DOT 0,00001871 DOT 0,00003673 DOT
2021-12-17 11.237 DOT 18,305266 DOT 0,00001832 DOT 0,00001871 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android