Rank #2913
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000863568326 -0.1%
0,00000002 BTC 0.0%
1.023 người thích điều này
$0,000430285314
Phạm vi 24H
$0,000868764771
Vốn hóa thị trường $530.261
KL giao dịch trong 24 giờ $1,87
Cung lưu thông 614.035.140
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-16 90.850 EOS 0,01738992 EOS 0,00014796 EOS N/A
2022-01-15 184.256 EOS 145,464 EOS 0,00030070 EOS 0,00014796 EOS
2022-01-14 186.928 EOS 9,687724 EOS 0,00030346 EOS 0,00030070 EOS
2022-01-13 185.908 EOS 468,273 EOS 0,00030326 EOS 0,00030346 EOS
2022-01-12 94.471 EOS 44,716853 EOS 0,00015434 EOS 0,00030326 EOS
2022-01-11 94.840 EOS 169,136 EOS 0,00015433 EOS 0,00015434 EOS
2022-01-10 92.173 EOS 0,04504447 EOS 0,00015015 EOS 0,00015433 EOS
2022-01-09 92.741 EOS 98,813 EOS 0,00015123 EOS 0,00015015 EOS
2022-01-08 89.863 EOS 0,15592637 EOS 0,00014600 EOS 0,00015123 EOS
2022-01-07 90.255 EOS 0,59400287 EOS 0,00014704 EOS 0,00014600 EOS
2022-01-06 91.419 EOS 1.222 EOS 0,00014919 EOS 0,00014704 EOS
2022-01-05 88.809 EOS 103,607 EOS 0,00014416 EOS 0,00014919 EOS
2022-01-04 89.053 EOS 0,29241041 EOS 0,00014510 EOS 0,00014416 EOS
2022-01-03 88.231 EOS 0,43846998 EOS 0,00014410 EOS 0,00014510 EOS
2022-01-02 94.187 EOS 0,15433293 EOS 0,00015348 EOS 0,00014410 EOS
2022-01-01 93.469 EOS 0,19791508 EOS 0,00015224 EOS 0,00015348 EOS
2021-12-31 94.309 EOS 0,20132996 EOS 0,00015369 EOS 0,00015224 EOS
2021-12-30 184.237 EOS 3,488205 EOS 0,00029927 EOS 0,00015369 EOS
2021-12-29 186.420 EOS 9,674338 EOS 0,00030382 EOS 0,00029927 EOS
2021-12-28 91.570 EOS 286,920 EOS 0,00014915 EOS 0,00030382 EOS
2021-12-27 91.656 EOS 627,111 EOS 0,00014938 EOS 0,00014915 EOS
2021-12-26 90.799 EOS 124,324 EOS 0,00014799 EOS 0,00014938 EOS
2021-12-25 184.093 EOS 133,992 EOS 0,00030006 EOS 0,00014799 EOS
2021-12-24 178.117 EOS 582,432 EOS 0,00029033 EOS 0,00030006 EOS
2021-12-23 177.695 EOS 76,502 EOS 0,00028978 EOS 0,00029033 EOS
2021-12-22 180.503 EOS 14,352772 EOS 0,00029518 EOS 0,00028978 EOS
2021-12-21 180.867 EOS 0,28798539 EOS 0,00029328 EOS 0,00029518 EOS
2021-12-20 178.928 EOS 0,24167298 EOS 0,00029192 EOS 0,00029328 EOS
2021-12-19 176.808 EOS 0,78330879 EOS 0,00028856 EOS 0,00029192 EOS
2021-12-18 89.599 EOS 0,14776363 EOS 0,00014608 EOS 0,00028856 EOS
2021-12-17 90.908 EOS 148,092 EOS 0,00014822 EOS 0,00014608 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android