Rank #2644
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000837708103 -1.3%
0,00000002 BTC 0.0%
1.023 người thích điều này
$0,000825964887
Phạm vi 24H
$0,002128467398
Vốn hóa thị trường $514.454
KL giao dịch trong 24 giờ $3.102,88
Cung lưu thông 614.120.667
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-19 165.017.020 Ft 2.069.864 Ft 0,268372 Ft N/A
2022-01-18 161.898.414 Ft 550.327 Ft 0,263636 Ft 0,268372 Ft
2022-01-17 165.646.367 Ft 293.648 Ft 0,270101 Ft 0,263636 Ft
2022-01-16 83.134.073 Ft 15,91 Ft 0,135392 Ft 0,270101 Ft
2022-01-15 166.220.484 Ft 130.404 Ft 0,269571 Ft 0,135392 Ft
2022-01-14 162.214.830 Ft 8.445,38 Ft 0,264540 Ft 0,269571 Ft
2022-01-13 165.661.722 Ft 417.674 Ft 0,270494 Ft 0,264540 Ft
2022-01-12 82.735.755 Ft 38.965 Ft 0,134490 Ft 0,270494 Ft
2022-01-11 81.264.678 Ft 145.323 Ft 0,132601 Ft 0,134490 Ft
2022-01-10 81.438.096 Ft 39,80 Ft 0,132661 Ft 0,132601 Ft
2022-01-09 81.044.693 Ft 86.129 Ft 0,131821 Ft 0,132661 Ft
2022-01-08 80.439.120 Ft 140,17 Ft 0,131242 Ft 0,131821 Ft
2022-01-07 84.709.154 Ft 557,50 Ft 0,138006 Ft 0,131242 Ft
2022-01-06 85.994.222 Ft 1.143.883 Ft 0,139636 Ft 0,138006 Ft
2022-01-05 91.655.686 Ft 106.313 Ft 0,147928 Ft 0,139636 Ft
2022-01-04 91.891.100 Ft 301,73 Ft 0,149724 Ft 0,147928 Ft
2022-01-03 93.784.529 Ft 465,67 Ft 0,153043 Ft 0,149724 Ft
2022-01-02 93.851.836 Ft 153,78 Ft 0,152933 Ft 0,153043 Ft
2022-01-01 92.659.241 Ft 196,19 Ft 0,150916 Ft 0,152933 Ft
2021-12-31 94.333.276 Ft 201,38 Ft 0,153727 Ft 0,150916 Ft
2021-12-30 191.435.256 Ft 3.644,79 Ft 0,312706 Ft 0,153727 Ft
2021-12-29 194.146.939 Ft 10.075,31 Ft 0,316411 Ft 0,312706 Ft
2021-12-28 102.008.266 Ft 319.258 Ft 0,165961 Ft 0,316411 Ft
2021-12-27 101.951.269 Ft 697.553 Ft 0,166163 Ft 0,165961 Ft
2021-12-26 101.491.887 Ft 138.966 Ft 0,165420 Ft 0,166163 Ft
2021-12-25 203.497.087 Ft 148.115 Ft 0,331689 Ft 0,165420 Ft
2021-12-24 203.406.810 Ft 665.130 Ft 0,331555 Ft 0,331689 Ft
2021-12-23 195.991.324 Ft 84.252 Ft 0,319137 Ft 0,331555 Ft
2021-12-22 197.204.411 Ft 15.588,54 Ft 0,320597 Ft 0,319137 Ft
2021-12-21 188.237.524 Ft 302,30 Ft 0,307859 Ft 0,320597 Ft
2021-12-20 187.830.450 Ft 253,16 Ft 0,305792 Ft 0,307859 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android