Rank #2640
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000848038486 -2.2%
0,00000002 BTC 0.0%
1.023 người thích điều này
$0,000851013247
Phạm vi 24H
$0,000867101437
Vốn hóa thị trường $520.752
KL giao dịch trong 24 giờ $920,23
Cung lưu thông 614.066.146
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-17 4.777.220 kr 8.467,03 kr 0,00778808 kr N/A
2022-01-16 2.400.644 kr 0,459516 kr 0,00390968 kr 0,00778808 kr
2022-01-15 4.799.912 kr 3.765,64 kr 0,00778435 kr 0,00390968 kr
2022-01-14 4.677.197 kr 243,63 kr 0,00763139 kr 0,00778435 kr
2022-01-13 4.801.439 kr 12.109,00 kr 0,00784203 kr 0,00763139 kr
2022-01-12 2.379.285 kr 1.120,43 kr 0,00386722 kr 0,00784203 kr
2022-01-11 2.334.942 kr 4.176,06 kr 0,00381048 kr 0,00386722 kr
2022-01-10 2.333.014 kr 1,14 kr 0,00380043 kr 0,00381048 kr
2022-01-09 2.322.786 kr 2.468,51 kr 0,00377807 kr 0,00380043 kr
2022-01-08 2.305.868 kr 4,02 kr 0,00376219 kr 0,00377807 kr
2022-01-07 2.427.762 kr 15,98 kr 0,00395524 kr 0,00376219 kr
2022-01-06 2.446.432 kr 32.538 kr 0,00397201 kr 0,00395524 kr
2022-01-05 2.593.942 kr 3.008,93 kr 0,00418676 kr 0,00397201 kr
2022-01-04 2.578.774 kr 8,47 kr 0,00420177 kr 0,00418676 kr
2022-01-03 2.614.164 kr 12,98 kr 0,00426651 kr 0,00420177 kr
2022-01-02 2.615.761 kr 4,29 kr 0,00426242 kr 0,00426651 kr
2022-01-01 2.582.522 kr 5,47 kr 0,00420621 kr 0,00426242 kr
2021-12-31 2.619.014 kr 5,59 kr 0,00426798 kr 0,00420621 kr
2021-12-30 5.309.215 kr 101,12 kr 0,00867525 kr 0,00426798 kr
2021-12-29 5.375.467 kr 278,96 kr 0,00876066 kr 0,00867525 kr
2021-12-28 2.845.648 kr 8.907,24 kr 0,00463027 kr 0,00876066 kr
2021-12-27 2.844.682 kr 19.463,38 kr 0,00463634 kr 0,00463027 kr
2021-12-26 2.840.709 kr 3.889,58 kr 0,00463003 kr 0,00463634 kr
2021-12-25 5.695.785 kr 4.145,67 kr 0,00928382 kr 0,00463003 kr
2021-12-24 5.661.195 kr 18.511,81 kr 0,00922780 kr 0,00928382 kr
2021-12-23 5.476.519 kr 2.353,96 kr 0,00891656 kr 0,00922780 kr
2021-12-22 5.526.270 kr 436,72 kr 0,00898159 kr 0,00891656 kr
2021-12-21 5.275.043 kr 8,47 kr 0,00862947 kr 0,00898159 kr
2021-12-20 5.255.038 kr 7,08 kr 0,00855765 kr 0,00862947 kr
2021-12-19 5.273.395 kr 23,39 kr 0,00861602 kr 0,00855765 kr
2021-12-18 2.598.337 kr 4,29 kr 0,00423625 kr 0,00861602 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android