Rank #2911
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000430285314 -50.0%
0,00000001 BTC -50.0%
1.023 người thích điều này
$0,000430285314
Phạm vi 24H
$0,000868764771
Vốn hóa thị trường $264.210
KL giao dịch trong 24 giờ $0,050572666368
Cung lưu thông 614.035.036
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-16 26.632 Bs.F 0,00509764 Bs.F 0,00004337 Bs.F N/A
2022-01-15 53.248 Bs.F 41,77 Bs.F 0,00008636 Bs.F 0,00004337 Bs.F
2022-01-14 52.444 Bs.F 2,73 Bs.F 0,00008554 Bs.F 0,00008636 Bs.F
2022-01-13 53.768 Bs.F 135,57 Bs.F 0,00008780 Bs.F 0,00008554 Bs.F
2022-01-12 26.363 Bs.F 12,42 Bs.F 0,00004285 Bs.F 0,00008780 Bs.F
2022-01-11 25.699 Bs.F 45,95 Bs.F 0,00004193 Bs.F 0,00004285 Bs.F
2022-01-10 25.793 Bs.F 0,01260500 Bs.F 0,00004202 Bs.F 0,00004193 Bs.F
2022-01-09 25.700 Bs.F 27,31 Bs.F 0,00004180 Bs.F 0,00004202 Bs.F
2022-01-08 25.512 Bs.F 0,04445570 Bs.F 0,00004163 Bs.F 0,00004180 Bs.F
2022-01-07 26.578 Bs.F 0,174918 Bs.F 0,00004330 Bs.F 0,00004163 Bs.F
2022-01-06 26.877 Bs.F 357,51 Bs.F 0,00004364 Bs.F 0,00004330 Bs.F
2022-01-05 28.551 Bs.F 33,11 Bs.F 0,00004607 Bs.F 0,00004364 Bs.F
2022-01-04 28.351 Bs.F 0,093091 Bs.F 0,00004619 Bs.F 0,00004607 Bs.F
2022-01-03 28.904 Bs.F 0,143541 Bs.F 0,00004717 Bs.F 0,00004619 Bs.F
2022-01-02 28.941 Bs.F 0,04742201 Bs.F 0,00004716 Bs.F 0,00004717 Bs.F
2022-01-01 28.573 Bs.F 0,060499 Bs.F 0,00004654 Bs.F 0,00004716 Bs.F
2021-12-31 28.975 Bs.F 0,061856 Bs.F 0,00004722 Bs.F 0,00004654 Bs.F
2021-12-30 58.593 Bs.F 1,12 Bs.F 0,00009575 Bs.F 0,00004722 Bs.F
2021-12-29 59.482 Bs.F 3,09 Bs.F 0,00009694 Bs.F 0,00009575 Bs.F
2021-12-28 31.296 Bs.F 97,95 Bs.F 0,00005092 Bs.F 0,00009694 Bs.F
2021-12-27 31.252 Bs.F 213,83 Bs.F 0,00005094 Bs.F 0,00005092 Bs.F
2021-12-26 31.160 Bs.F 42,66 Bs.F 0,00005079 Bs.F 0,00005094 Bs.F
2021-12-25 62.477 Bs.F 45,47 Bs.F 0,00010183 Bs.F 0,00005079 Bs.F
2021-12-24 62.373 Bs.F 203,96 Bs.F 0,00010167 Bs.F 0,00010183 Bs.F
2021-12-23 60.343 Bs.F 25,94 Bs.F 0,00009825 Bs.F 0,00010167 Bs.F
2021-12-22 60.597 Bs.F 4,79 Bs.F 0,00009850 Bs.F 0,00009825 Bs.F
2021-12-21 57.745 Bs.F 0,092758 Bs.F 0,00009446 Bs.F 0,00009850 Bs.F
2021-12-20 57.604 Bs.F 0,077640 Bs.F 0,00009378 Bs.F 0,00009446 Bs.F
2021-12-19 57.565 Bs.F 0,255314 Bs.F 0,00009405 Bs.F 0,00009378 Bs.F
2021-12-18 28.453 Bs.F 0,04692344 Bs.F 0,00004639 Bs.F 0,00009405 Bs.F
2021-12-17 29.284 Bs.F 47,70 Bs.F 0,00004775 Bs.F 0,00004639 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android