Rank #2642
1.023 người thích điều này
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000852735547 -1.8%
0,00000002 BTC 0.0%
1.023 người thích điều này
$0,000851013247
Phạm vi 24H
$0,000868182442
Vốn hóa thị trường $524.118
KL giao dịch trong 24 giờ $925,33
Cung lưu thông 614.065.177
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-17 377.205 XDR 668,38 XDR 0,00061479 XDR N/A
2022-01-16 189.119 XDR 0,03620006 XDR 0,00030800 XDR 0,00061479 XDR
2022-01-15 378.885 XDR 297,24 XDR 0,00061446 XDR 0,00030800 XDR
2022-01-14 372.135 XDR 19,38 XDR 0,00060697 XDR 0,00061446 XDR
2022-01-13 382.380 XDR 964,15 XDR 0,00062440 XDR 0,00060697 XDR
2022-01-12 187.763 XDR 88,43 XDR 0,00030521 XDR 0,00062440 XDR
2022-01-11 182.738 XDR 326,74 XDR 0,00029814 XDR 0,00030521 XDR
2022-01-10 183.330 XDR 0,089592 XDR 0,00029864 XDR 0,00029814 XDR
2022-01-09 183.120 XDR 194,61 XDR 0,00029785 XDR 0,00029864 XDR
2022-01-08 181.830 XDR 0,316842 XDR 0,00029667 XDR 0,00029785 XDR
2022-01-07 189.527 XDR 1,25 XDR 0,00030877 XDR 0,00029667 XDR
2022-01-06 191.252 XDR 2.543,97 XDR 0,00031055 XDR 0,00030877 XDR
2022-01-05 203.797 XDR 236,33 XDR 0,00032885 XDR 0,00031055 XDR
2022-01-04 201.563 XDR 0,661844 XDR 0,00032842 XDR 0,00032885 XDR
2022-01-03 205.878 XDR 1,02 XDR 0,00033602 XDR 0,00032842 XDR
2022-01-02 206.143 XDR 0,337782 XDR 0,00033591 XDR 0,00033602 XDR
2022-01-01 203.551 XDR 0,430986 XDR 0,00033153 XDR 0,00033591 XDR
2021-12-31 205.955 XDR 0,439672 XDR 0,00033563 XDR 0,00033153 XDR
2021-12-30 417.903 XDR 7,96 XDR 0,00068289 XDR 0,00033563 XDR
2021-12-29 423.535 XDR 21,98 XDR 0,00069026 XDR 0,00068289 XDR
2021-12-28 222.993 XDR 697,90 XDR 0,00036279 XDR 0,00069026 XDR
2021-12-27 222.585 XDR 1.522,93 XDR 0,00036278 XDR 0,00036279 XDR
2021-12-26 221.928 XDR 303,87 XDR 0,00036172 XDR 0,00036278 XDR
2021-12-25 445.386 XDR 324,17 XDR 0,00072596 XDR 0,00036172 XDR
2021-12-24 443.881 XDR 1.451,47 XDR 0,00072353 XDR 0,00072596 XDR
2021-12-23 430.310 XDR 184,97 XDR 0,00070064 XDR 0,00072353 XDR
2021-12-22 431.543 XDR 34,11 XDR 0,00070148 XDR 0,00070064 XDR
2021-12-21 412.999 XDR 0,663414 XDR 0,00067560 XDR 0,00070148 XDR
2021-12-20 411.951 XDR 0,555238 XDR 0,00067068 XDR 0,00067560 XDR
2021-12-19 410.256 XDR 1,82 XDR 0,00067030 XDR 0,00067068 XDR
2021-12-18 202.660 XDR 0,334219 XDR 0,00033041 XDR 0,00067030 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android