Rank #2912
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000377493258 4.6%
0,00000001 BTC 0.0%
1.026 người thích điều này
$0,000358426254
Phạm vi 24H
$0,000374268818
Vốn hóa thị trường $231.882
KL giao dịch trong 24 giờ $4.181,79
Cung lưu thông 614.268.415
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-26 1.152.177 XLM 21.625 XLM 0,00186778 XLM N/A
2022-01-25 1.137.085 XLM 932,801 XLM 0,00185120 XLM 0,00186778 XLM
2022-01-24 1.112.695 XLM 0,37471392 XLM 0,00181157 XLM 0,00185120 XLM
2022-01-23 1.132.581 XLM 9.220 XLM 0,00184403 XLM 0,00181157 XLM
2022-01-22 2.154.080 XLM 72,248 XLM 0,00354969 XLM 0,00184403 XLM
2022-01-21 2.142.495 XLM 314,445 XLM 0,00348858 XLM 0,00354969 XLM
2022-01-20 2.075.594 XLM 10.135 XLM 0,00337383 XLM 0,00348858 XLM
2022-01-19 2.041.810 XLM 25.665 XLM 0,00332758 XLM 0,00337383 XLM
2022-01-18 2.014.912 XLM 6.864 XLM 0,00328834 XLM 0,00332758 XLM
2022-01-17 2.045.063 XLM 3.617 XLM 0,00332676 XLM 0,00328834 XLM
2022-01-16 1.019.886 XLM 0,19522013 XLM 0,00166098 XLM 0,00332676 XLM
2022-01-15 1.937.240 XLM 1.542 XLM 0,00318743 XLM 0,00166098 XLM
2022-01-14 1.925.879 XLM 100,002 XLM 0,00313243 XLM 0,00318743 XLM
2022-01-13 1.881.767 XLM 4.757 XLM 0,00308083 XLM 0,00313243 XLM
2022-01-12 999.475 XLM 469,328 XLM 0,00161991 XLM 0,00308083 XLM
2022-01-11 1.018.231 XLM 1.806 XLM 0,00164791 XLM 0,00161991 XLM
2022-01-10 988.517 XLM 0,48308242 XLM 0,00161027 XLM 0,00164791 XLM
2022-01-09 990.937 XLM 1.053 XLM 0,00161121 XLM 0,00161027 XLM
2022-01-08 995.546 XLM 1,721656 XLM 0,00161204 XLM 0,00161121 XLM
2022-01-07 984.895 XLM 6,481945 XLM 0,00160456 XLM 0,00161204 XLM
2022-01-06 995.619 XLM 13.277 XLM 0,00162071 XLM 0,00160456 XLM
2022-01-05 1.005.854 XLM 1.177 XLM 0,00163705 XLM 0,00162071 XLM
2022-01-04 977.096 XLM 3,208350 XLM 0,00159205 XLM 0,00163705 XLM
2022-01-03 1.000.563 XLM 4,947503 XLM 0,00162600 XLM 0,00159205 XLM
2022-01-02 1.067.671 XLM 1,749468 XLM 0,00173979 XLM 0,00162600 XLM
2022-01-01 1.063.287 XLM 2,250350 XLM 0,00173104 XLM 0,00173979 XLM
2021-12-31 1.080.835 XLM 2,307360 XLM 0,00176134 XLM 0,00173104 XLM
2021-12-30 2.101.864 XLM 39,807523 XLM 0,00341530 XLM 0,00176134 XLM
2021-12-29 2.087.017 XLM 108,306 XLM 0,00340131 XLM 0,00341530 XLM
2021-12-28 1.037.089 XLM 3.252 XLM 0,00169032 XLM 0,00340131 XLM
2021-12-27 1.067.336 XLM 7.303 XLM 0,00173957 XLM 0,00169032 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android