Rank #2615
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,000722905700 104.7%
0,00000002 BTC 100.0%
1.025 người thích điều này
$0,000333102208
Phạm vi 24H
$0,000724224122
Vốn hóa thị trường $444.036
KL giao dịch trong 24 giờ $362,40
Cung lưu thông 614.237.284
Tổng cung 900.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Trollcoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-24 354.508 XRP 0,11938513 XRP 0,00057717 XRP N/A
2022-01-23 364.199 XRP 2.965 XRP 0,00059298 XRP 0,00057717 XRP
2022-01-22 692.862 XRP 23,220656 XRP 0,00114087 XRP 0,00059298 XRP
2022-01-21 693.130 XRP 101,728 XRP 0,00112861 XRP 0,00114087 XRP
2022-01-20 692.374 XRP 3.384 XRP 0,00112655 XRP 0,00112861 XRP
2022-01-19 690.686 XRP 8.688 XRP 0,00112642 XRP 0,00112655 XRP
2022-01-18 679.554 XRP 2.306 XRP 0,00110471 XRP 0,00112642 XRP
2022-01-17 680.493 XRP 1.204 XRP 0,00110765 XRP 0,00110471 XRP
2022-01-16 339.530 XRP 0,06499079 XRP 0,00055296 XRP 0,00110765 XRP
2022-01-15 683.123 XRP 539,248 XRP 0,00111474 XRP 0,00055296 XRP
2022-01-14 681.861 XRP 35,338782 XRP 0,00110694 XRP 0,00111474 XRP
2022-01-13 671.204 XRP 1.689 XRP 0,00109395 XRP 0,00110694 XRP
2022-01-12 339.936 XRP 160,340 XRP 0,00055343 XRP 0,00109395 XRP
2022-01-11 347.846 XRP 618,764 XRP 0,00056460 XRP 0,00055343 XRP
2022-01-10 342.458 XRP 0,16735728 XRP 0,00055786 XRP 0,00056460 XRP
2022-01-09 341.282 XRP 364,281 XRP 0,00055753 XRP 0,00055786 XRP
2022-01-08 334.340 XRP 0,58037107 XRP 0,00054342 XRP 0,00055753 XRP
2022-01-07 338.401 XRP 2,227138 XRP 0,00055131 XRP 0,00054342 XRP
2022-01-06 345.645 XRP 4.597 XRP 0,00056118 XRP 0,00055131 XRP
2022-01-05 344.142 XRP 400,544 XRP 0,00055734 XRP 0,00056118 XRP
2022-01-04 340.641 XRP 1,118512 XRP 0,00055503 XRP 0,00055734 XRP
2022-01-03 337.999 XRP 1,677180 XRP 0,00055120 XRP 0,00055503 XRP
2022-01-02 342.695 XRP 0,56153516 XRP 0,00055843 XRP 0,00055120 XRP
2022-01-01 343.537 XRP 0,72544899 XRP 0,00055804 XRP 0,00055843 XRP
2021-12-31 344.687 XRP 0,73583546 XRP 0,00056171 XRP 0,00055804 XRP
2021-12-30 690.320 XRP 13,090219 XRP 0,00112308 XRP 0,00056171 XRP
2021-12-29 682.976 XRP 35,443241 XRP 0,00111308 XRP 0,00112308 XRP
2021-12-28 334.963 XRP 1.052 XRP 0,00054685 XRP 0,00111308 XRP
2021-12-27 338.458 XRP 2.316 XRP 0,00055163 XRP 0,00054685 XRP
2021-12-26 334.709 XRP 458,294 XRP 0,00054554 XRP 0,00055163 XRP
2021-12-25 682.524 XRP 496,774 XRP 0,00111248 XRP 0,00054554 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android