Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
trollcoin  (TROLL)
Trollcoin (TROLL)
$0,00089462 77.3%
0,00000007 BTC 77.3%
602 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$538.994
KL giao dịch trong 24 giờ
$241,23
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00050461 / $0,00115550
Cung lưu thông
602.482.986 / 900.000.000
TROLL
USD

Trollcoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 2.045.943 XRP 158,052 XRP 0,00297293 XRP N/A
2020-10-21 1.215.318 XRP 153,308 XRP 0,00291348 XRP 0,00297293 XRP
2020-10-20 1.405.515 XRP 10,482296 XRP 0,00194462 XRP 0,00291348 XRP
2020-10-19 1.079.726 XRP 2,314992 XRP 0,00153965 XRP 0,00194462 XRP
2020-10-18 950.428 XRP 1,958547 XRP 0,00158148 XRP 0,00153965 XRP
2020-10-17 1.419.987 XRP 7,186345 XRP 0,00235747 XRP 0,00158148 XRP
2020-10-16 1.408.524 XRP 4,826830 XRP 0,00233854 XRP 0,00235747 XRP
2020-10-15 1.090.364 XRP 59,169 XRP 0,00163960 XRP 0,00233854 XRP
2020-10-14 2.424.468 XRP 377,040 XRP 0,00400541 XRP 0,00163960 XRP
2020-10-13 1.280.117 XRP 5,445663 XRP 0,00212565 XRP 0,00400541 XRP
2020-10-12 1.502.995 XRP 467,940 XRP 0,00311960 XRP 0,00212565 XRP
2020-10-11 1.057.645 XRP 0,68310548 XRP 0,00175641 XRP 0,00311960 XRP
2020-10-10 1.783.617 XRP 406,042 XRP 0,00296214 XRP 0,00175641 XRP
2020-10-09 2.534.768 XRP 432,861 XRP 0,00420981 XRP 0,00296214 XRP
2020-10-08 1.278.508 XRP 18,599878 XRP 0,00204249 XRP 0,00420981 XRP
2020-10-07 1.262.051 XRP 2,702935 XRP 0,00189680 XRP 0,00204249 XRP
2020-10-06 1.293.041 XRP 0,16984123 XRP 0,00156246 XRP 0,00189680 XRP
2020-10-05 1.300.173 XRP 36,203939 XRP 0,00214576 XRP 0,00156246 XRP
2020-10-04 1.284.085 XRP 13,403409 XRP 0,00213315 XRP 0,00214576 XRP
2020-10-03 1.385.016 XRP 27,636449 XRP 0,00240658 XRP 0,00213315 XRP
2020-10-02 1.283.622 XRP 32,107037 XRP 0,00350869 XRP 0,00240658 XRP
2020-10-01 2.093.594 XRP 77,438 XRP 0,00347841 XRP 0,00350869 XRP
2020-09-30 1.610.187 XRP 10,738935 XRP 0,00267775 XRP 0,00347841 XRP
2020-09-29 1.612.115 XRP 130,859 XRP 0,00268388 XRP 0,00267775 XRP
2020-09-28 1.850.209 XRP 51,303 XRP 0,00307464 XRP 0,00268388 XRP
2020-09-27 1.866.314 XRP 11,300218 XRP 0,00310291 XRP 0,00307464 XRP
2020-09-26 1.858.001 XRP 104,096 XRP 0,00309194 XRP 0,00310291 XRP
2020-09-25 1.476.830 XRP 10,037882 XRP 0,00245345 XRP 0,00309194 XRP
2020-09-24 2.220.357 XRP 2.259 XRP 0,00369023 XRP 0,00245345 XRP
2020-09-23 1.356.796 XRP 166,799 XRP 0,00225749 XRP 0,00369023 XRP
2020-09-22 1.625.105 XRP 12,170914 XRP 0,00270459 XRP 0,00225749 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android