Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.901.216.734 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 2.035.497.268.973 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,69%
XRP 5,83%
tron  (TRX)
TRON (TRX)
$0,01530643 2,2%
0,00000190 BTC 1,3%
13.349 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.012.129.330
KL giao dịch trong 24 giờ
$723.381.803
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01461595 / $0,01534279
Circulating Supply
66.140.232.427 / 99.281.283.754
TRX
USD

TRON (Nhà phát triển)

2287
Sao
318
Người xem
601
Bản cập nhật
101
Người đóng góp
1715
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
8
Sao
6
Người xem
14
Bản cập nhật
25
Người đóng góp
15
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
74
Sao
26
Người xem
50
Bản cập nhật
34
Người đóng góp
91
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
26
Sao
6
Người xem
20
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
6
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
84
Sao
16
Người xem
98
Bản cập nhật
35
Người đóng góp
224
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề