Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.651.216.068 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 36.152.472.566 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,0%
XRP 7,56%
tron  (TRX)
TRON (TRX)
$0,02457690 -5,8%
0,00000470 BTC -4,3%
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.633.083.554
KL giao dịch trong 24 giờ
$453.378.757
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02427648 / $0,02629568
Nguồn cung khả dụng
66.475.087.214 / 99.000.000.000
TRX
USD

TRON (Nhà phát triển)

2171
Sao
335
Người xem
548
Bản cập nhật
92
Người đóng góp
1452
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
9
Sao
7
Người xem
13
Bản cập nhật
23
Người đóng góp
15
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
65
Sao
26
Người xem
46
Bản cập nhật
31
Người đóng góp
81
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
21
Sao
8
Người xem
14
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
6
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
73
Sao
17
Người xem
91
Bản cập nhật
28
Người đóng góp
202
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề