👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
tron  (TRX)
TRON (TRX)
$0,01709719 3,5%
0,00000198 BTC 3,7%
14.485 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.128.305.465
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.395.233.092
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01648591 / $0,01720118
Cung lưu thông
66.140.232.427 / 99.281.283.754
TRX
USD

TRON (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 0,063470 zł N/A
2020-01-20 0,063703 zł 0,063470 zł
2020-01-19 0,067624 zł 0,063703 zł
2020-01-18 0,067210 zł 0,067624 zł
2020-01-17 0,065344 zł 0,067210 zł
2020-01-16 0,065416 zł 0,065344 zł
2020-01-15 0,063159 zł 0,065416 zł
2020-01-14 0,055560 zł 0,063159 zł
2020-01-13 0,056981 zł 0,055560 zł
2020-01-12 0,055468 zł 0,056981 zł
2020-01-11 0,055906 zł 0,055468 zł
2020-01-10 0,053492 zł 0,055906 zł
2020-01-09 0,053188 zł 0,053492 zł
2020-01-08 0,054715 zł 0,053188 zł
2020-01-07 0,054693 zł 0,054715 zł
2020-01-06 0,051376 zł 0,054693 zł
2020-01-05 0,051093 zł 0,051376 zł
2020-01-04 0,050839 zł 0,051093 zł
2020-01-03 0,04873466 zł 0,050839 zł
2020-01-02 0,050072 zł 0,04873466 zł
2020-01-01 0,050596 zł 0,050072 zł
2019-12-31 0,050522 zł 0,050596 zł
2019-12-30 0,052151 zł 0,050522 zł
2019-12-29 0,051436 zł 0,052151 zł
2019-12-28 0,050316 zł 0,051436 zł
2019-12-27 0,051341 zł 0,050316 zł
2019-12-26 0,050680 zł 0,051341 zł
2019-12-25 0,052139 zł 0,050680 zł
2019-12-24 0,053205 zł 0,052139 zł
2019-12-23 0,057094 zł 0,053205 zł
2019-12-22 0,051995 zł 0,057094 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android