Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 350.384.032.874 $ 5,6%
Lưu lượng 24 giờ: 74.967.287.168 $
Ưu thế:
BTC 60,7%
ETH 9,74%
XRP 5,65%
trueusd  (TUSD)
TrueUSD (TUSD)
$1,01 0,53%
0,00314183 ETH -2,5%
422 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$214.610.010
KL giao dịch trong 24 giờ
$222.002.111
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,997271 / $1,01
Nguồn cung khả dụng
213.280.824 / 213.280.824
TUSD
USD

TrueUSD (Nhà phát triển)

112
Sao
20
Người xem
42
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
80
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề