Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.167.329.473 $ -4,4%
Lưu lượng 24 giờ: 55.251.047.942 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 4,83%
trueusd  (TUSD)
TrueUSD (TUSD)
$1,00 -0,014%
0,00566164 ETH 3,5%
567 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$167.355.915
KL giao dịch trong 24 giờ
$522.898.408
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,986499 / $1,01
Cung lưu thông
167.023.528 / 167.023.528
TUSD
USD

TrueUSD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-19 778,62 CLP$ N/A
2019-11-18 776,77 CLP$ 778,62 CLP$
2019-11-17 777,78 CLP$ 776,77 CLP$
2019-11-16 775,65 CLP$ 777,78 CLP$
2019-11-15 803,94 CLP$ 775,65 CLP$
2019-11-14 796,48 CLP$ 803,94 CLP$
2019-11-13 780,90 CLP$ 796,48 CLP$
2019-11-12 763,26 CLP$ 780,90 CLP$
2019-11-11 749,32 CLP$ 763,26 CLP$
2019-11-10 749,00 CLP$ 749,32 CLP$
2019-11-09 747,56 CLP$ 749,00 CLP$
2019-11-08 743,67 CLP$ 747,56 CLP$
2019-11-07 741,32 CLP$ 743,67 CLP$
2019-11-06 747,82 CLP$ 741,32 CLP$
2019-11-05 741,15 CLP$ 747,82 CLP$
2019-11-04 743,58 CLP$ 741,15 CLP$
2019-11-03 741,10 CLP$ 743,58 CLP$
2019-11-02 742,55 CLP$ 741,10 CLP$
2019-11-01 744,63 CLP$ 742,55 CLP$
2019-10-31 741,98 CLP$ 744,63 CLP$
2019-10-30 727,90 CLP$ 741,98 CLP$
2019-10-29 723,06 CLP$ 727,90 CLP$
2019-10-28 724,87 CLP$ 723,06 CLP$
2019-10-27 727,41 CLP$ 724,87 CLP$
2019-10-26 726,30 CLP$ 727,41 CLP$
2019-10-25 721,92 CLP$ 726,30 CLP$
2019-10-24 733,61 CLP$ 721,92 CLP$
2019-10-23 724,13 CLP$ 733,61 CLP$
2019-10-22 726,27 CLP$ 724,13 CLP$
2019-10-21 710,62 CLP$ 726,27 CLP$
2019-10-20 710,71 CLP$ 710,62 CLP$