Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.643.181.094 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 47.894.853.639 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 4,83%
trueusd  (TUSD)
TrueUSD (TUSD)
$1,00 -0,15%
0,00545146 ETH -1,2%
567 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$167.265.686
KL giao dịch trong 24 giờ
$415.574.080
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,998439 / $1,00
Cung lưu thông
166.878.370 / 166.878.370
TUSD
USD

TrueUSD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-18 3,87 zł N/A
2019-11-17 3,88 zł 3,87 zł
2019-11-16 3,87 zł 3,88 zł
2019-11-15 3,89 zł 3,87 zł
2019-11-14 3,90 zł 3,89 zł
2019-11-13 3,89 zł 3,90 zł
2019-11-12 3,88 zł 3,89 zł
2019-11-11 3,87 zł 3,88 zł
2019-11-10 3,87 zł 3,87 zł
2019-11-09 3,86 zł 3,87 zł
2019-11-08 3,86 zł 3,86 zł
2019-11-07 3,85 zł 3,86 zł
2019-11-06 3,85 zł 3,85 zł
2019-11-05 3,83 zł 3,85 zł
2019-11-04 3,81 zł 3,83 zł
2019-11-03 3,80 zł 3,81 zł
2019-11-02 3,81 zł 3,80 zł
2019-11-01 3,83 zł 3,81 zł
2019-10-31 3,82 zł 3,83 zł
2019-10-30 3,84 zł 3,82 zł
2019-10-29 3,84 zł 3,84 zł
2019-10-28 3,84 zł 3,84 zł
2019-10-27 3,86 zł 3,84 zł
2019-10-26 3,86 zł 3,86 zł
2019-10-25 3,84 zł 3,86 zł
2019-10-24 3,88 zł 3,84 zł
2019-10-23 3,83 zł 3,88 zł
2019-10-22 3,84 zł 3,83 zł
2019-10-21 3,84 zł 3,84 zł
2019-10-20 3,83 zł 3,84 zł
2019-10-19 3,83 zł 3,83 zł