Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.785.545.422 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 50.458.577.039 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,76%
XRP 5,60%
trueusd  (TUSD)
TrueUSD (TUSD)
$1,00 0,21%
0,00557294 ETH 4,2%
540 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$187.895.280
KL giao dịch trong 24 giờ
$471.407.929
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,985964 / $1,01
Circulating Supply
187.824.640 / 187.824.640
TUSD
USD

Sàn giao dịch TrueUSD

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
1 $
0,00012268 BTC
0.01% 46.475 $ 42.054 $
336.336 $
335748,578 TUSD
0,07% Gần đây
2
1 $
0,0055849056673596 WETH
1.44% 57.524 $ 44.941 $
2.352 $
2338,716 TUSD
0,00% Gần đây
3
1 $
0,00012268 BTC
0.01% 24.815 $ 31.967 $
336.234 $
335648,578 TUSD
0,07% Gần đây
4
1 $
19,31 MXN
0.05% 20.662 $ 31.931 $
14.378 $
14327,211 TUSD
0,00% Gần đây
5
1 $
1,0004356 USDT
0.16% 13.759 $ 15.374 $
18.207 $
18183,433 TUSD
0,00% Gần đây
6
8.154 $
8230,74136 TUSD
1.35% 27.853 $ 2.243 $
2.506 $
0,307 BTC
0,00% Gần đây
7
8.166 $
8164,01198242 TUSD
0.1% 11.974 $ 10.559 $
40.470 $
4,956 BTC
0,01% Gần đây
8
1 $
1,0018 TUSD
0.19% 7.511 $ 13.866 $
19.384 $
19336,885 USDT
0,00% Gần đây
9
8.092 $
8129,3 TUSD
0.25% 10.560 $ 10.230 $
17.944 $
2,218 BTC
0,00% Gần đây
10
1 $
1,0004356 USDT
0.16% 9.198 $ 8.178 $
18.208 $
18183,433 TUSD
0,00% Gần đây
11
180 $
179,91 TUSD
0.21% 5.997 $ 9.257 $
23.825 $
132,368 ETH
0,01% Gần đây
12
1 $
0,00559222 ETH
1.27% 612 $ 14.864 $
2.718 $
2702,565 TUSD
0,00% Gần đây
13
1 $
0,00559222 ETH
0.8% 2.104 $ 12.833 $
2.718 $
2702,565 TUSD
0,00% Gần đây
14
8.175 $
8225,3457 TUSD
0.44% 6.162 $ 7.463 $
5.430 $
0,664 BTC
0,00% Gần đây
15
1 $
0,0001225 BTC
0.24% 2.532 $ 729 $
3.504 $
3502,703 TUSD
0,00% Gần đây
16
0 $
0,221 TUSD
0.85% 1.224 $ 1.136 $
29.411 $
133503,218 BAT
0,01% Gần đây
17
180 $
182,8 TUSD
1.5% 1.299 $ 0 $
28.869 $
160,480 ETH
0,01% Gần đây
18
1 $
0,000122821 BTC
0.39% 333 $ 214 $
1.430 $
1425,914 TUSD
0,00% Gần đây
19
8.195 $
8141,930125956 TUSD
0.39% 217 $ 327 $
1.460 $
0,178 BTC
0,00% Gần đây
20
219 $
219,883640627 TUSD
0.96% 1 $ 1 $
43 $
0,197 BCH
0,00% Gần đây
21
1 $
0,005549554 ETH
0.98% 1 $ 2 $
36 $
35,826 TUSD
0,00% Gần đây
22
181 $
180,194640558 TUSD
0.98% 1 $ 1 $
37 $
0,202 ETH
0,00% Gần đây
23
90 $
90,100637787 TUSD
1.28% 1 $ 0 $
18 $
0,196 BSV
0,00% Gần đây
24
71 $
71,436995681 TUSD
1.61% 1 $ 0 $
14 $
0,191 DASH
0,00% Gần đây
25
37 $
36,359651391 TUSD
1.81% 0 $ 0 $
7 $
0,184 ZEC
0,00% Gần đây
26
55 $
54,909418861 TUSD
1.83% 0 $ 0 $
10 $
0,190 LTC
0,00% Gần đây
27
7 $
7,3262 TUSD
1.93% 1 $ 1 $
38 $
5,234 NEO
0,00% Gần đây
28
18 $
18,38492 TUSD
2.09% 2 $ 1 $
30 $
1,663 BNB
0,00% Gần đây
29
8 $
7,951561609 TUSD
4.16% 0 $ 0 $
2 $
0,277 BTG
0,00% Gần đây
30
8.131 $
8154,15 TUSD
0.16% 1.484.278 $ 1.396.413 $
95.614 $
11,760 BTC
0,02% Gần đây
31
1 $
1,0003 HUSD
0.09% 1.426.849 $ 1.229.187 $
120.857 $
120890,443 TUSD
0,03% Gần đây
32
1 $
0,9999 USDT
0.02% 1.286.973 $ 627.064 $
3.010.189 $
3009673,796 TUSD
0,64% Gần đây
33
1 $
1 USDT
0.03% 666.133 $ 315.511 $
219.786 $
219657,580 TUSD
0,05% Gần đây
34
1 $
0,9993 USDT
0.01% 390.092 $ 489.713 $
669.825 $
669863,817 TUSD
0,14% Gần đây
35
1 $
0,9997 USDT
0.19% 560.566 $ 244.586 $
1.260.248 $
1259811,707 TUSD
0,27% Gần đây
36
8.158 $
8145,38 TUSD
0.07% 390.325 $ 286.611 $
2.686.345 $
329,275 BTC
0,57% Gần đây
37
MXC MXC
1 $
0,9999 USDT
0.17% 320.349 $ 224.256 $
2.157.283 $
2156360,220 TUSD
0,46% Gần đây
38
8.155 $
8154,8 TUSD
0.0% 130.275 $ 33.630 $
4.209.643 $
516,210 BTC
0,89% Gần đây
39
180 $
180,283 TUSD
0.23% 150.729 $ 312.444 $
1.759 $
9,773 ETH
0,00% Gần đây
40
222 $
221,32 TUSD
0.32% 10.014 $ 10.875 $
4.192.020 $
18924,424 BCH
0,89% Gần đây
41
8.170 $
8162,96 TUSD
0.3% 5.715 $ 6.761 $
3.597.948 $
440,380 BTC
0,76% Gần đây
42
1 $
0,9997 TUSD
0.12% 48.492 $ 189.527 $
137.725 $
137779,139 USDC
0,03% Gần đây
43
1 $
0,0001225 BTC
0.08% 129.830 $ 29.577 $
650.805 $
650623,701 TUSD
0,14% Gần đây
44
179 $
179,4 TUSD
0.3% 5.607 $ 11.990 $
2.622.584 $
14634,347 ETH
0,56% Gần đây
45
178 $
178,8 TUSD
0.18% 63.490 $ 95.204 $
541.881 $
3040,217 ETH
0,11% Gần đây
46
1 $
1,001498 USD
0.04% 7.505 $ 6.934 $
2.310.997 $
2307540,134 TUSD
0,49% Gần đây
47
1 $
1,0012 USDT
0.42% 70.772 $ 69.951 $
207.082 $
206700,900 TUSD
0,04% Gần đây
48
1 $
0,0001225 BTC
0.08% 110.025 $ 29.574 $
184.683 $
184631,607 TUSD
0,04% Gần đây
49
1 $
0,0001227 BTC
0.16% 115.484 $ 30.573 $
7.246 $
7231,929 TUSD
0,00% Gần đây
50
XT XT
8.143 $
8150,53 TUSD
0.79% 62.184 $ 54.923 $
396.127 $
48,649 BTC
0,08% Gần đây
51
1 $
0,9993 USDT
0.09% 16.548 $ 19.726 $
1.466.607 $
1466807,995 TUSD
0,31% Gần đây
52
1 $
1,0001 USDT
0.07% 88.171 $ 14.523 $
458.902 $
458568,043 TUSD
0,10% Gần đây
53
1 $
0,00012268 BTC
0.01% 46.421 $ 42.082 $
336.389 $
335810,778 TUSD
0,07% Gần đây
54
1 $
1,00064425 USDT
0.25% 19.647 $ 13.683 $
1.088.016 $
1086612,670 TUSD
0,23% Gần đây
55
1 $
0,9997 USDT
0.49% 2.069 $ 2.219 $
1.392.314 $
1391831,700 TUSD
0,30% Gần đây
56
1 $
1,0003 USDT
0.06% 86.391 $ 14.381 $
20.999 $
20979,554 TUSD
0,00% Gần đây
57
0 $
0,2881 TUSD
0.45% 37.772 $ 49.123 $
219.215 $
759687,781 XRP
0,05% Gần đây
58
55 $
54,56 TUSD
0.31% 31.206 $ 51.524 $
256.286 $
4689,851 LTC
0,05% Gần đây
59
1 $
1,0001 USDT
0.06% 85.863 $ 14.523 $
0 $
0,499 TUSD
0,00% Gần đây
60
1 $
1,0008 TUSD
0.06% 24.420 $ 62.161 $
181.346 $
180912,710 PAX
0,04% Gần đây
61
1 $
3,4721 XRP
0.05% 48.596 $ 41.933 $
13.638 $
13650,530 TUSD
0,00% Gần đây
62
1 $
1,00199 USD
0.3% 8.692 $ 67.741 $
1.816 $
1812,351 TUSD
0,00% khoảng 2 giờ trước
63
221 $
220,85 TUSD
0.21% 35.458 $ 26.479 $
70.231 $
317,500 BCHAB
0,01% Gần đây
64
18 $
18,1937 TUSD
0.32% 32.296 $ 24.616 $
122.000 $
6694,948 BNB
0,03% Gần đây
65
1 $
0,9977 TUSD
0.21% 40.182 $ 18.318 $
8.614 $
8636,710 USDS
0,00% Gần đây
66
3 $
2,939 TUSD
0.42% 10.114 $ 45.876 $
37.140 $
12638,235 EOS
0,01% Gần đây
67
8.180 $
8181,60025 TUSD
1.51% 30.282 $ 21.173 $
2.915 $
0,356 BTC
0,00% khoảng 1 giờ trước
68
0 $
0,0155 TUSD
0.52% 23.437 $ 18.228 $
105.334 $
6784960,352 TRX
0,02% Gần đây
69
1 $
1,0006 USDT
1.67% 4.458 $ 3.352 $
566.353 $
565692,174 TUSD
0,12% Gần đây
70
2 $
2,39 TUSD
0.54% 8.728 $ 23.690 $
107.770 $
45020,316 LINK
0,02% Gần đây
71
XT XT
180 $
179,73 TUSD
0.13% 6.669 $ 14.570 $
234.719 $
1307,220 ETH
0,05% Gần đây
72
1 $
0,9987 USDT
0.03% 12.998 $ 14.880 $
45.678 $
45669,824 TUSD
0,01% khoảng 3 giờ trước
73
1 $
1,0004356 USDT
0.16% 13.761 $ 15.375 $
18.202 $
18183,433 TUSD
0,00% Gần đây
74
181 $
179,506904874 TUSD
1.21% 16.306 $ 14.216 $
2.656 $
14,668 ETH
0,00% khoảng 1 giờ trước
75
XT XT
1 $
7,1527 SXC
0.02% 3.496 $ 3.265 $
282.217 $
282532,940 TUSD
0,06% Gần đây
76
0 $
0,289551 TUSD
0.48% 3.031 $ 227 $
344.772 $
1189620,940 XRP
0,07% Gần đây
77
0 $
0,03935 TUSD
0.81% 17.662 $ 6.859 $
29.385 $
746968,310 ADA
0,01% Gần đây
78
1 $
0,00012256 BTC
0.48% 4.415 $ 725 $
250.423 $
250105,676 TUSD
0,05% Gần đây
79
1 $
0,9987 USDT
0.21% 5.582 $ 5.152 $
133.860 $
133959,388 TUSD
0,03% Gần đây
80
1 $
0,00559222 ETH
0.81% 2.028 $ 16.107 $
2.721 $
2702,565 TUSD
0,00% Gần đây
81
37 $
36,7 TUSD
0.54% 7.330 $ 7.566 $
14.722 $
401,249 ZEC
0,00% Gần đây
82
1 $
0,00012269 BTC
1.45% 146 $ 3.120 $
171.469 $
171166,641 TUSD
0,04% Gần đây
83
7 $
7,362 TUSD
0.57% 8.001 $ 5.325 $
17.524 $
2380,487 NEO
0,00% Gần đây
84
1 $
0,00012306 BTC
0.62% 4.900 $ 2.479 $
97.101 $
96611,104 TUSD
0,02% Gần đây
85
1 $
0,00559296 ETH
2.91% 1.525 $ 788 $
173.283 $
172555,972 TUSD
0,04% Gần đây
86
54 $
54,4679 TUSD
0.31% 3.273 $ 2.746 $
86.200 $
1583,108 LTC
0,02% Gần đây
87
0 $
0,06279 TUSD
0.9% 3.968 $ 6.533 $
28.940 $
462359,974 XLM
0,01% Gần đây
88
1 $
0,9989 USDT
1.64% 25 $ 194 $
139.221 $
139296,544 TUSD
0,03% Gần đây
89
1 $
0,855 TUSD
2.14% 159 $ 7.187 $
2.450 $
2861,138 WAVES
0,00% Gần đây
90
1 $
0,9965 USDT
1.04% 76 $ 2.013 $
65.116 $
65303,554 TUSD
0,01% Gần đây
91
0 $
0,0004212 TUSD
0.24% 807 $ 2.519 $
29.649 $
70278775,279 BTT
0,01% Gần đây
92
0 $
0,246 TUSD
1.21% 3.335 $ 2.007 $
6.791 $
27605,823 ALGO
0,00% Gần đây
93
0 $
0,063501 TUSD
0.85% 1.125 $ 1.231 $
37.258 $
587064,339 XLM
0,01% Gần đây
94
7 $
7,3399 TUSD
0.82% 456 $ 2.334 $
22.721 $
3092,728 NEO
0,00% Gần đây
95
3 $
2,947 TUSD
0.89% 2.515 $ 1.338 $
2.127 $
721,875 ATOM
0,00% Gần đây
96
1 $
1,01494578 USD
2.65% 438 $ 0 $
61.822 $
60911,181 TUSD
0,01% Gần đây
97
0 $
0,2854 TUSD
0.39% 962 $ 643 $
3.565 $
12463,760 XRP
0,00% khoảng 2 giờ trước
98
1 $
24,33 UAH
2.25% 0 $ 2.462 $
1.597 $
1618,260 TUSD
0,00% Gần đây
99
0 $
0,008384999 TUSD
0.0% 0 $ 1 $
0 $
29,241 DGB
0,00% Gần đây
100
0 $
0,080602852 TUSD
0.05% 0 $ 0 $
0 $
2,107 EXP
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale