Tiền ảo: 4394
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.548.194.431 $ -4,0%
Lưu lượng 24 giờ: 45.833.867.568 $
Ưu thế:
BTC 54,4%
ETH 9,87%
XRP 7,16%
truegalaxycash  (TGCH)
TrueGalaxyCash (TGCH)
$0,00034386 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-02-17 14:40:51 UTC (2 tháng trước)
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 35.000.000
TGCH
USD

Sàn giao dịch TrueGalaxyCash

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A