Tiền ảo: 4672
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.558.802.166 $ 3,8%
Lưu lượng 24 giờ: 55.118.623.363 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,49%
truegalaxycash  (TGCH)
TrueGalaxyCash (TGCH)
$0,00034386 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-02-17 14:40:51 UTC (3 tháng trước)
2 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 35.000.000
TGCH
USD

TrueGalaxyCash (Tiện ích)

Widgets