Tiền ảo: 5932
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.911.164.293 $ 3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.094.559.666 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,46%
XRP 5,73%
trueplay  (TPLAY)
TruePlay (TPLAY)
1 người thích điều này

Sàn giao dịch TruePlay

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A