Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
turtlecoin  (TRTL)
TurtleCoin (TRTL)
$0,00001667 8.7%
0,00000000 BTC 8.7%
911 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.236.725
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.056.120
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00001512 / $0,00001678
Cung lưu thông
74.185.580.685 / 1.000.000.000.000
TRTL
USD

TurtleCoin BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-30 0,0000000637 BCH N/A
2020-05-29 0,0000000616 BCH 0,0000000637 BCH
2020-05-28 0,0000000557 BCH 0,0000000616 BCH
2020-05-27 0,0000000567 BCH 0,0000000557 BCH
2020-05-26 0,0000000534 BCH 0,0000000567 BCH
2020-05-25 0,0000000547 BCH 0,0000000534 BCH
2020-05-24 0,0000000527 BCH 0,0000000547 BCH
2020-05-23 0,0000000486 BCH 0,0000000527 BCH
2020-05-22 0,0000000515 BCH 0,0000000486 BCH
2020-05-21 0,0000000493 BCH 0,0000000515 BCH
2020-05-20 0,0000000471 BCH 0,0000000493 BCH
2020-05-19 0,0000000459 BCH 0,0000000471 BCH
2020-05-18 0,0000000525 BCH 0,0000000459 BCH
2020-05-17 0,0000000469 BCH 0,0000000525 BCH
2020-05-16 0,0000000450 BCH 0,0000000469 BCH
2020-05-15 0,0000000432 BCH 0,0000000450 BCH
2020-05-14 0,0000000420 BCH 0,0000000432 BCH
2020-05-13 0,0000000408 BCH 0,0000000420 BCH
2020-05-12 0,0000000398 BCH 0,0000000408 BCH
2020-05-11 0,0000000457 BCH 0,0000000398 BCH
2020-05-10 0,0000000441 BCH 0,0000000457 BCH
2020-05-09 0,0000000507 BCH 0,0000000441 BCH
2020-05-08 0,0000000467 BCH 0,0000000507 BCH
2020-05-07 0,0000000465 BCH 0,0000000467 BCH
2020-05-06 0,0000000431 BCH 0,0000000465 BCH
2020-05-05 0,0000000470 BCH 0,0000000431 BCH
2020-05-04 0,0000000463 BCH 0,0000000470 BCH
2020-05-03 0,0000000443 BCH 0,0000000463 BCH
2020-05-02 0,0000000444 BCH 0,0000000443 BCH
2020-05-01 0,0000000454 BCH 0,0000000444 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android