Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
turtlecoin  (TRTL)
TurtleCoin (TRTL)
$0,00001551 7.1%
0,00000000 BTC 6.0%
909 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.149.265
KL giao dịch trong 24 giờ
$904.804
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00001426 / $0,00001607
Cung lưu thông
74.119.089.018 / 1.000.000.000.000
TRTL
USD

TurtleCoin XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,00000001 XAU N/A
2020-05-28 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-27 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-26 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-25 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-24 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-23 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-22 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-21 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-20 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-19 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-18 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-17 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-16 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-15 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-14 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-13 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-12 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-11 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-10 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-09 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-08 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-07 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-06 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-05 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-04 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-03 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-02 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-05-01 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-04-30 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android