Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
turtlecoin  (TRTL)
TurtleCoin (TRTL)
$0,00001294 -3.0%
0,00000000 BTC -4.1%
909 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$956.400
KL giao dịch trong 24 giờ
$577.006
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00001223 / $0,00001340
Cung lưu thông
73.940.309.604 / 1.000.000.000.000
TRTL
USD

TurtleCoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-27 0,00019878 XLM N/A
2020-05-26 0,00018699 XLM 0,00019878 XLM
2020-05-25 0,00019037 XLM 0,00018699 XLM
2020-05-24 0,00018372 XLM 0,00019037 XLM
2020-05-23 0,00016954 XLM 0,00018372 XLM
2020-05-22 0,00017649 XLM 0,00016954 XLM
2020-05-21 0,00016672 XLM 0,00017649 XLM
2020-05-20 0,00016681 XLM 0,00016672 XLM
2020-05-19 0,00016207 XLM 0,00016681 XLM
2020-05-18 0,00018339 XLM 0,00016207 XLM
2020-05-17 0,00016317 XLM 0,00018339 XLM
2020-05-16 0,00015732 XLM 0,00016317 XLM
2020-05-15 0,00015132 XLM 0,00015732 XLM
2020-05-14 0,00014413 XLM 0,00015132 XLM
2020-05-13 0,00013576 XLM 0,00014413 XLM
2020-05-12 0,00014876 XLM 0,00013576 XLM
2020-05-11 0,00016604 XLM 0,00014876 XLM
2020-05-10 0,00016393 XLM 0,00016604 XLM
2020-05-09 0,00018207 XLM 0,00016393 XLM
2020-05-08 0,00016348 XLM 0,00018207 XLM
2020-05-07 0,00015984 XLM 0,00016348 XLM
2020-05-06 0,00014700 XLM 0,00015984 XLM
2020-05-05 0,00015775 XLM 0,00014700 XLM
2020-05-04 0,00016017 XLM 0,00015775 XLM
2020-05-03 0,00015374 XLM 0,00016017 XLM
2020-05-02 0,00015586 XLM 0,00015374 XLM
2020-05-01 0,00016689 XLM 0,00015586 XLM
2020-04-30 0,00016241 XLM 0,00016689 XLM
2020-04-29 0,00015142 XLM 0,00016241 XLM
2020-04-28 0,00015583 XLM 0,00015142 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android