Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.060.154.571 $ 2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 56.867.322.388 $
Ưu thế:
BTC 68,5%
ETH 7,35%
XRP 4,22%
u network  (UUU)
U Network (UUU)
$0,00201136 -5,6%
0,00001088 ETH -6,2%
125 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.174.345
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00196498 / $0,00212945
Circulating Supply
? / 10.000.000.000
UUU
USD

Sàn giao dịch U Network

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,002004 USDT
0.79% 2.691 $ 17.797 $
662.141 $
329858864,637 UUU
56,36% Gần đây
2
0 $
0,000000195 BTC
1.07% 8.039 $ 12.427 $
327.905 $
162403441,526 UUU
27,91% Gần đây
3
0 $
0,000010894 ETH
1.67% 3.770 $ 3.230 $
155.532 $
77159468,028 UUU
13,24% Gần đây
4
0 $
0,00000019793 BTC
0.62% 284 $ 1.048 $
779 $
381300,000 UUU
0,07% Gần đây
5
0 $
0,0000108059 ETH
2.93% 0 $ 309 $
153 $
76600,000 UUU
0,01% Gần đây
6
0 $
0,00000019 BTC
5.0% 580 $ 986 $
2.381 $
1213361,574 UUU
0,20% khoảng 1 giờ trước
7
0 $
0,00001092 ETH
23.72% 0 $ 0 $
1.035 $
512545,942 UUU
0,09% Gần đây -
8
0 $
0,0000108651 ETH
7.53% - -
14 $
6769,230 UUU
0,00% Gần đây -
9
0 $
0,0000001944 BTC
11.89% - -
7 $
3600,390 UUU
0,00% Gần đây -
10
0 $
0,000000196 BTC
- - -
21.483 $
10590588,370 UUU
1,83% Gần đây -
11
0 $
0,000010926 ETH
- - -
3.339 $
1654139,920 UUU
0,28% Gần đây -
12
0 $
0,000016110631075 ETH
86.74% 0 $ 0 $
0 $
0,000 UUU
4 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale