👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ubcoin market  (UBC)
Ubcoin Market (UBC)
$0,00080769 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-20 10:35:04 UTC (khoảng 17 giờ trước)
53 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$276.450
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
342.272.357 / 633.837.700
UBC
USD

Ubcoin Market (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 0,00001149 LTC N/A
2020-02-19 0,00000958 LTC 0,00001149 LTC
2020-02-18 0,00000931 LTC 0,00000958 LTC
2020-02-17 0,00001143 LTC 0,00000931 LTC
2020-02-16 0,00001176 LTC 0,00001143 LTC
2020-02-15 0,00001056 LTC 0,00001176 LTC
2020-02-14 0,00000869 LTC 0,00001056 LTC
2020-02-13 0,00000853 LTC 0,00000869 LTC
2020-02-12 0,00001604 LTC 0,00000853 LTC
2020-02-11 0,00003323 LTC 0,00001604 LTC
2020-02-10 0,00001544 LTC 0,00003323 LTC
2020-02-09 0,00002050 LTC 0,00001544 LTC
2020-02-08 0,00002212 LTC 0,00002050 LTC
2020-02-07 0,00003485 LTC 0,00002212 LTC
2020-02-06 0,00004127 LTC 0,00003485 LTC
2020-02-05 0,00004107 LTC 0,00004127 LTC
2020-02-04 0,00003917 LTC 0,00004107 LTC
2020-02-03 0,00004098 LTC 0,00003917 LTC
2020-02-02 0,00004046 LTC 0,00004098 LTC
2020-02-01 0,00001996 LTC 0,00004046 LTC
2020-01-31 0,00002306 LTC 0,00001996 LTC
2020-01-30 0,00002553 LTC 0,00002306 LTC
2020-01-29 0,00002532 LTC 0,00002553 LTC
2020-01-28 0,00002552 LTC 0,00002532 LTC
2020-01-27 0,00002328 LTC 0,00002552 LTC
2020-01-26 0,00002313 LTC 0,00002328 LTC
2020-01-25 0,00002361 LTC 0,00002313 LTC
2020-01-24 0,00002364 LTC 0,00002361 LTC
2020-01-23 0,00002481 LTC 0,00002364 LTC
2020-01-22 0,00002201 LTC 0,00002481 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android