👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
ubcoin market  (UBC)
Ubcoin Market (UBC)
XRP0,00573378 -0,016%
0,00000791 ETH -0,76%
52 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XRP1.955.698,21221060
KL giao dịch trong 24 giờ
XRP7.532,15413004
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XRP0,00561284 / XRP0,00586685
Cung lưu thông
342.272.357 / 633.837.700
UBC
XRP

Ubcoin Market - XRP Biểu đồ (UBC/XRP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Ubcoin Market sang XRP cho ngày hôm nay là XRP0,00573378. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XRP7.532,15413004

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,77%
-0,016%
-2,5%
95%
16%
5,5%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android