Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.734.018.143 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 57.217.530.636 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,65%
XRP 4,32%
ubex  (UBEX)
Ubex (UBEX)
$0,00056642 1,8%
0,00000299 ETH 3,6%
210 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.771.617
KL giao dịch trong 24 giờ
$89.897
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00054511 / $0,00058417
Circulating Supply
3.122.069.184 / 4.000.000.000
UBEX
USD

Sàn giao dịch Ubex

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000031 ETH
9.37% 0 $ 0 $
6.820 $
11637288,873 UBEX
7,59% Gần đây
2
0 $
0,000002998 ETH
5.94% 3.233 $ 0 $
44.484 $
78480822,000 UBEX
49,49% Gần đây
3
0 $
0,683 KRW
18.28% 0 $ 0 $
18.531 $
32927822,387 UBEX
20,61% Gần đây
4
0 $
0,00000302 ETH
9.12% 0 $ 0 $
12.046 $
21095108,762 UBEX
13,40% Gần đây
5
0 $
0,00000288 ETH
14.6% 0 $ 0 $
6.874 $
12623947,196 UBEX
7,65% Gần đây
6
0 $
0,000572 USDT
15.59% 0 $ 0 $
1.134 $
1982322,133 UBEX
1,26% Gần đây
7
0 $
0,00000394 ETH
35.0% 67 $ 0 $
3.176 $
4248006,090 UBEX
3,51% Gần đây
8
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 115 $ 71 $
95 $
157196,833 UBEX
khoảng 10 giờ trước
9
0 $
0,000000055 BTC
2.63% 1.030 $ 136 $
54.335 $
98117889,000 UBEX
khoảng 4 giờ trước
10
0 $
0,000551 USDT
26.36% 0 $ 0 $
57.234 $
103810931,000 UBEX
khoảng 5 giờ trước -
11
0 $
0,00000317 ETH
50.0% 0 $ 0 $
70 $
117544,000 UBEX
khoảng 4 giờ trước -
12
0 $
0,0000000575 BTC
1.1% - -
363 $
632124,000 UBEX
khoảng 12 giờ trước -
13
0 $
0,0008 USDT
37.5% 81 $ 0 $
1 $
751,322 UBEX
khoảng 22 giờ trước
14
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 2.092 $ 51 $
0 $
0,000 UBEX
khoảng 16 giờ trước -
15
0 $
0,000002804 ETH
21.14% 0 $ 131 $
0 $
0,000 UBEX
1 ngày trước -
16
0 $
0,00000005 BTC
72.22% 0 $ 150 $
0 $
0,000 UBEX
khoảng 20 giờ trước -
17
0 $
0,0000001243 BTC
49.46% 110 $ 0 $
122 $
96759,193 UBEX
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale