🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
uchain  (UCN)
UChain (UCN)
ETH0,00000033 -1.5%
0,00000033 ETH -1.8%
52 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
ETH96,79303625
KL giao dịch trong 24 giờ
ETH66,49165257
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
ETH0,00000033 / ETH0,00000034
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
ETH

UChain - Ether Biểu đồ (UCN/ETH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ UChain sang ETH cho ngày hôm nay là ETH0,00000033. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ETH66,49165257

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.6%
-1.5%
18.8%
20.5%
-71.6%
-96.2%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android