uchain  (UCN)
UChain (UCN)
$0,00011376 15.6%
0,00000047 ETH 15.1%
64 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$33.627
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.377,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00009763 / $0,00011398
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
USD

UChain CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-11 0,090185 CLP$ N/A
2020-07-10 0,078476 CLP$ 0,090185 CLP$
2020-07-09 0,080224 CLP$ 0,078476 CLP$
2020-07-08 0,078928 CLP$ 0,080224 CLP$
2020-07-07 0,080306 CLP$ 0,078928 CLP$
2020-07-06 0,079789 CLP$ 0,080306 CLP$
2020-07-05 0,103642 CLP$ 0,079789 CLP$
2020-07-04 0,104013 CLP$ 0,103642 CLP$
2020-07-03 0,107752 CLP$ 0,104013 CLP$
2020-07-02 0,117972 CLP$ 0,107752 CLP$
2020-07-01 0,116559 CLP$ 0,117972 CLP$
2020-06-30 0,119006 CLP$ 0,116559 CLP$
2020-06-29 0,115885 CLP$ 0,119006 CLP$
2020-06-28 0,112813 CLP$ 0,115885 CLP$
2020-06-27 0,114757 CLP$ 0,112813 CLP$
2020-06-26 0,114525 CLP$ 0,114757 CLP$
2020-06-25 0,098547 CLP$ 0,114525 CLP$
2020-06-24 0,100264 CLP$ 0,098547 CLP$
2020-06-23 0,100721 CLP$ 0,100264 CLP$
2020-06-22 0,077674 CLP$ 0,100721 CLP$
2020-06-21 0,078451 CLP$ 0,077674 CLP$
2020-06-20 0,088600 CLP$ 0,078451 CLP$
2020-06-19 0,114561 CLP$ 0,088600 CLP$
2020-06-18 0,119301 CLP$ 0,114561 CLP$
2020-06-17 0,109010 CLP$ 0,119301 CLP$
2020-06-16 0,175768 CLP$ 0,109010 CLP$
2020-06-15 0,073536 CLP$ 0,175768 CLP$
2020-06-14 0,077823 CLP$ 0,073536 CLP$
2020-06-13 0,075974 CLP$ 0,077823 CLP$
2020-06-12 0,057474 CLP$ 0,075974 CLP$
2020-06-11 0,052013 CLP$ 0,057474 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android