uchain  (UCN)
UChain (UCN)
$0,00009844 -1.3%
0,00000041 ETH -1.6%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.070
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.575,49
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00009722 / $0,00010185
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
USD

UChain CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 0,00148935 Kč N/A
2020-06-01 0,00143055 Kč 0,00148935 Kč
2020-05-31 0,00151506 Kč 0,00143055 Kč
2020-05-30 0,00132590 Kč 0,00151506 Kč
2020-05-29 0,00134775 Kč 0,00132590 Kč
2020-05-28 0,00126924 Kč 0,00134775 Kč
2020-05-27 0,00144733 Kč 0,00126924 Kč
2020-05-26 0,00149917 Kč 0,00144733 Kč
2020-05-25 0,00143759 Kč 0,00149917 Kč
2020-05-24 0,00155426 Kč 0,00143759 Kč
2020-05-23 0,00156665 Kč 0,00155426 Kč
2020-05-22 0,00151668 Kč 0,00156665 Kč
2020-05-21 0,00160826 Kč 0,00151668 Kč
2020-05-20 0,00166194 Kč 0,00160826 Kč
2020-05-19 0,00168185 Kč 0,00166194 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android