🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
uchain  (UCN)
UChain (UCN)
Bs.F12,11 4.1%
0,00000034 ETH 0.0%
52 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
Bs.F3.575.154.390
KL giao dịch trong 24 giờ
Bs.F951.863
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
Bs.F11,59 / Bs.F12,11
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
VEF

UChain - Venezuelan bolívar fuerte Biểu đồ (UCN/VEF)

Tỷ lệ chuyển đổi từ UChain sang VEF cho ngày hôm nay là Bs.F12,11. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là Bs.F951.863

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.7%
4.1%
-0.6%
23.2%
-61.4%
-96.7%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android