🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
uchain  (UCN)
UChain (UCN)
XAU0,00000003 7.7%
0,00000034 ETH 3.4%
52 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XAU8,76
KL giao dịch trong 24 giờ
XAU0,06969778
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XAU0,00000003 / XAU0,00000003
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
XAU

UChain - Gold - Troy Ounce Biểu đồ (UCN/XAU)

Tỷ lệ chuyển đổi từ UChain sang XAU cho ngày hôm nay là XAU0,00000003. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XAU0,06969778

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.2%
7.7%
0.8%
38.8%
-63.2%
-96.5%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android