World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
uchain  (UCN)
UChain (UCN)
XDR0,00003874 -7.3%
0,00000033 ETH 0.2%
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XDR11.438,83
KL giao dịch trong 24 giờ
XDR7.530,23
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XDR0,00003837 / XDR0,00004291
Cung lưu thông
295.299.646 / 823.600.646
UCN
XDR

UChain - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (UCN/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ UChain sang XDR cho ngày hôm nay là XDR0,00003874. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XDR7.530,23

1h
24h
7d
14d
30d
1y
1.0%
-7.3%
10.0%
7.6%
-54.7%
-97.7%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android