Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.487.585.760 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 63.367.617.213 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,75%
unibright  (UBT)
Unibright (UBT)
$0,02148146 -9,7%
0,00008512 ETH -7,9%
127 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.003.276
KL giao dịch trong 24 giờ
$622.777
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02021223 / $0,02432468
Nguồn cung khả dụng
139.000.000 / 150.000.000
UBT
USD

Sàn giao dịch Unibright

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000740000200002 ETH
11.55% 226 $ 1.890 $
5.915 $
316337,969 UBT
0,95% Gần đây
2
0 $
0,00008212 ETH
3.88% 1 $ 3 $
313.927 $
15143235,070 UBT
50,41% Gần đây
3
0 $
0,00000278 BTC
4.48% 1 $ 1 $
302.947 $
13576098,400 UBT
48,64% Gần đây
4
0 $
0,00012901 ETH
27.36% 24 $ 5 $
81.201 $
2493274,256 UBT
13,04% Gần đây -
5
0 $
0,00000291 BTC
14.09% 177 $ 1 $
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước -
6
0 $
0,00009513 ETH
91.55% 246 $ 93 $
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước -
7
0 $
0,05999 QASH
99.65% 130 $ 0 $
0 $
0,000 UBT
6 ngày trước -
8
0 $
0,000114 ETH
- - -
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước -
9
0 $
0,02899 USDT
- - -
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale