Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.606.579.889 $ 0,94%
Lưu lượng 24 giờ: 35.230.071.060 $
Ưu thế:
BTC 51,6%
ETH 10,1%
XRP 7,62%
unibright  (UBT)
Unibright (UBT)
$0,02494446 6,6%
0,00014407 ETH 6,1%
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.467.280
KL giao dịch trong 24 giờ
$625.130
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02325422 / $0,02509005
Nguồn cung khả dụng
139.000.000 / 150.000.000
UBT
USD

Sàn giao dịch Unibright

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00000502 BTC
11.33%
292.767 $
10994626,300 UBT
46,83% Gần đây
2
0 $
0,00013547 ETH
12.27%
257.296 $
10966488,090 UBT
41,16% Gần đây
3
0 $
0,0001316 ETH
17.51%
60.345 $
2647646,813 UBT
9,65% Gần đây
4
0 $
0,0001510699960895 ETH
2.71%
14.705 $
561991,798 UBT
2,35% Gần đây
5
0 $
0,0246 USDT
-
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước
6
0 $
0,00000351 BTC
-
0 $
0,000 UBT
6 ngày trước
7
0 $
0,000155 ETH
-
0 $
0,000 UBT
4 ngày trước
8
0 $
0,0000073 BTC
-
0 $
0,000 UBT
1 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale