Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 244.659.083.333 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 62.912.246.869 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,9%
XRP 6,84%
unibright  (UBT)
Unibright (UBT)
$0,02214074 -5,2%
0,00008738 ETH -4,3%
127 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.044.350
KL giao dịch trong 24 giờ
$691.340
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02021223 / $0,02432468
Nguồn cung khả dụng
139.000.000 / 150.000.000
UBT
USD

Unibright (Tiện ích)

Widgets