🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
unigrid  (UGD)
UNIGRID (UGD)
$0,00893360 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-18 00:14:35 UTC (khoảng 10 giờ trước)
46 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
UGD
USD

UNIGRID RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-18 0,00000000 ₽ 0,137307 ₽ 0,686533 ₽ N/A
2021-01-17 0,00000000 ₽ 69,68 ₽ 0,940503 ₽ 0,686533 ₽
2021-01-16 0,00000000 ₽ 1.925,59 ₽ 0,832614 ₽ 0,940503 ₽
2021-01-15 0,00000000 ₽ 13.648,08 ₽ 0,897423 ₽ 0,832614 ₽
2021-01-14 0,00000000 ₽ 121,05 ₽ 0,974675 ₽ 0,897423 ₽
2021-01-13 0,00000000 ₽ 650,95 ₽ 0,889768 ₽ 0,974675 ₽
2021-01-12 0,00000000 ₽ 1.736,75 ₽ 0,954488 ₽ 0,889768 ₽
2021-01-11 0,00000000 ₽ 2.180,83 ₽ 1,13 ₽ 0,954488 ₽
2021-01-10 0,00000000 ₽ 0,321779 ₽ 1,07 ₽ 1,13 ₽
2021-01-09 0,00000000 ₽ 2.129,36 ₽ 1,12 ₽ 1,07 ₽
2021-01-08 0,00000000 ₽ 1.331,20 ₽ 1,21 ₽ 1,12 ₽
2021-01-07 0,00000000 ₽ 3.268,94 ₽ 1,23 ₽ 1,21 ₽
2021-01-06 0,00000000 ₽ 14,43 ₽ 0,774581 ₽ 1,23 ₽
2021-01-05 0,00000000 ₽ 14,43 ₽ 0,774581 ₽ 0,774581 ₽
2021-01-03 0,00000000 ₽ 1.369,63 ₽ 1,55 ₽ 0,774581 ₽
2021-01-02 0,00000000 ₽ 1.129,23 ₽ 1,15 ₽ 1,55 ₽
2021-01-01 0,00000000 ₽ 114,25 ₽ 1,14 ₽ 1,15 ₽
2020-12-31 0,00000000 ₽ 198,38 ₽ 1,26 ₽ 1,14 ₽
2020-12-30 0,00000000 ₽ 209,64 ₽ 1,02 ₽ 1,26 ₽
2020-12-29 0,00000000 ₽ 1.288,03 ₽ 1,02 ₽ 1,02 ₽
2020-12-28 0,00000000 ₽ 938,03 ₽ 1,03 ₽ 1,02 ₽
2020-12-27 0,00000000 ₽ 653,78 ₽ 1,10 ₽ 1,03 ₽
2020-12-26 0,00000000 ₽ 653,78 ₽ 1,10 ₽ 1,10 ₽
2020-12-24 0,00000000 ₽ 856,48 ₽ 1,14 ₽ 1,10 ₽
2020-12-23 0,00000000 ₽ 0,583071 ₽ 0,971785 ₽ 1,14 ₽
2020-12-22 0,00000000 ₽ 115,32 ₽ 0,923221 ₽ 0,971785 ₽
2020-12-21 0,00000000 ₽ 287,56 ₽ 1,06 ₽ 0,923221 ₽
2020-12-20 0,00000000 ₽ 1.176,18 ₽ 0,995845 ₽ 1,06 ₽
2020-12-19 0,00000000 ₽ 50.338 ₽ 1,00 ₽ 0,995845 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android