Rank #
84 người thích điều này
unigrid  (UGD)
UNIGRID (UGD)
84 người thích điều này
Show Info
Hide Info

UNIGRID to VEF Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ UNIGRID sang VEF cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell UNIGRID?

UNIGRID has a global 24-hour trading volume of . UNIGRID can be traded across 4 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about UNIGRID.

7-day price history of UNIGRID (UGD) to VEF

Compare the price & changes of UNIGRID in VEF for the week.
Ngày Day of the week 1 UGD to VEF 24hr Changes Change %
October 16, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 15, 2021 Friday N/A N/A ?
October 14, 2021 Thursday N/A N/A ?
October 13, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 12, 2021 Tuesday N/A N/A ?
October 11, 2021 Monday N/A N/A ?
October 10, 2021 Sunday N/A N/A ?
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android