🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
unitus  (UIS)
Unitus (UIS)
$0,00009263 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-25 18:32:18 UTC (khoảng 15 giờ trước)
471 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / ?
UIS
USD

Unitus KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-26 0,00000000 KD 0,353171 KD 0,00002804 KD N/A
2021-01-25 0,00000000 KD 0,403463 KD 0,00028819 KD 0,00002804 KD
2021-01-24 0,00000000 KD 0,403463 KD 0,00028819 KD 0,00028819 KD
2021-01-23 0,00000000 KD 0,00360150 KD 0,00300125 KD 0,00028819 KD
2021-01-22 0,00000000 KD 3,32 KD 0,00038182 KD 0,00300125 KD
2021-01-21 0,00000000 KD 2,73 KD 0,00116179 KD 0,00038182 KD
2021-01-20 0,00000000 KD 2,18 KD 0,00011082 KD 0,00116179 KD
2021-01-19 0,00000000 KD 3,84 KD 0,00054256 KD 0,00011082 KD
2021-01-18 0,00000000 KD 0,356859 KD 0,00042558 KD 0,00054256 KD
2021-01-17 0,00000000 KD 2,69 KD 0,00045288 KD 0,00042558 KD
2021-01-16 0,00000000 KD 0,02492257 KD 0,00119099 KD 0,00045288 KD
2021-01-15 0,00000000 KD 0,02492257 KD 0,00119099 KD 0,00119099 KD
2021-01-14 0,00000000 KD 0,054893 KD 0,00011352 KD 0,00119099 KD
2021-01-13 0,00000000 KD 0,054893 KD 0,00011352 KD 0,00011352 KD
2021-01-12 0,00000000 KD 0,099094 KD 0,00199416 KD 0,00011352 KD
2021-01-11 0,00000000 KD 0,100958 KD 0,00203167 KD 0,00199416 KD
2021-01-10 0,00000000 KD 11,40 KD 0,00024249 KD 0,00203167 KD
2021-01-09 0,00000000 KD 0,736486 KD 0,00198004 KD 0,00024249 KD
2021-01-08 0,00000000 KD 0,736486 KD 0,00198004 KD 0,00198004 KD
2021-01-07 0,00000000 KD 21,73 KD 0,00010612 KD 0,00198004 KD
2021-01-06 0,00000000 KD 1,07 KD 0,00019757 KD 0,00010612 KD
2021-01-05 0,00000000 KD 2,05 KD 0,00101510 KD 0,00019757 KD
2021-01-04 0,00000000 KD 1,99 KD 0,00071427 KD 0,00101510 KD
2021-01-03 0,00000000 KD 3,54 KD 0,00038942 KD 0,00071427 KD
2021-01-02 0,00000000 KD 0,987736 KD 0,00026709 KD 0,00038942 KD
2021-01-01 0,00000000 KD 0,03906856 KD 0,00019534 KD 0,00026709 KD
2020-12-31 0,00000000 KD 1,02 KD 0,00017032 KD 0,00019534 KD
2020-12-30 0,00000000 KD 1,02 KD 0,00017032 KD 0,00017032 KD
2020-12-29 0,00000000 KD 1,55 KD 0,00032653 KD 0,00017032 KD
2020-12-28 0,00000000 KD 0,202493 KD 0,00024170 KD 0,00032653 KD
2020-12-27 0,00000000 KD 0,202493 KD 0,00024170 KD 0,00024170 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android