🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
unitus  (UIS)
Unitus (UIS)
$0,00146196 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-02 06:42:16 UTC (khoảng 21 giờ trước)
475 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / ?
UIS
USD

Unitus VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-03 0,00000000 ₫ 45.634 ₫ 33,72 ₫ N/A
2021-03-02 0,00000000 ₫ 276.162 ₫ 22,97 ₫ 33,72 ₫
2021-03-01 0,00000000 ₫ 219.874 ₫ 29,88 ₫ 22,97 ₫
2021-02-28 0,00000000 ₫ 635.737 ₫ 43,79 ₫ 29,88 ₫
2021-02-27 0,00000000 ₫ 3.680,73 ₫ 45,19 ₫ 43,79 ₫
2021-02-26 0,00000000 ₫ 7.408,98 ₫ 35,58 ₫ 45,19 ₫
2021-02-25 0,00000000 ₫ 7.115,59 ₫ 33,91 ₫ 35,58 ₫
2021-02-24 0,00000000 ₫ 62.335 ₫ 44,63 ₫ 33,91 ₫
2021-02-23 0,00000000 ₫ 3.958,79 ₫ 37,48 ₫ 44,63 ₫
2021-02-22 0,00000000 ₫ 78.904 ₫ 39,76 ₫ 37,48 ₫
2021-02-21 0,00000000 ₫ 377.475 ₫ 51,44 ₫ 39,76 ₫
2021-02-20 0,00000000 ₫ 1.254.549 ₫ 12,79 ₫ 51,44 ₫
2021-02-19 0,00000000 ₫ 22.828 ₫ 291,05 ₫ 12,79 ₫
2021-02-18 0,00000000 ₫ 522.365 ₫ 366,82 ₫ 291,05 ₫
2021-02-17 0,00000000 ₫ 20.375 ₫ 22,55 ₫ 366,82 ₫
2021-02-16 0,00000000 ₫ 45.954 ₫ 22,20 ₫ 22,55 ₫
2021-02-15 0,00000000 ₫ 6.744,54 ₫ 84,04 ₫ 22,20 ₫
2021-02-14 0,00000000 ₫ 1.139.828 ₫ 14,38 ₫ 84,04 ₫
2021-02-13 0,00000000 ₫ 157.461 ₫ 21,72 ₫ 14,38 ₫
2021-02-12 0,00000000 ₫ 66.445 ₫ 78,74 ₫ 21,72 ₫
2021-02-11 0,00000000 ₫ 352,48 ₫ 352,48 ₫ 78,74 ₫
2021-02-10 0,00000000 ₫ 65.002 ₫ 43,33 ₫ 352,48 ₫
2021-02-09 0,00000000 ₫ 130.272 ₫ 30,83 ₫ 43,33 ₫
2021-02-08 0,00000000 ₫ 1.092.416 ₫ 241,25 ₫ 30,83 ₫
2021-02-07 0,00000000 ₫ 70,86 ₫ 229,08 ₫ 241,25 ₫
2021-02-06 0,00000000 ₫ 3.912,04 ₫ 109,46 ₫ 229,08 ₫
2021-02-05 0,00000000 ₫ 73.585 ₫ 25,77 ₫ 109,46 ₫
2021-02-04 0,00000000 ₫ 3.032,15 ₫ 84,84 ₫ 25,77 ₫
2021-02-03 0,00000000 ₫ 3.032,15 ₫ 84,84 ₫ 84,84 ₫
2021-02-02 0,00000000 ₫ 252.418 ₫ 23,12 ₫ 84,84 ₫
2021-02-01 0,00000000 ₫ 68.588 ₫ 15,24 ₫ 23,12 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android